In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President esitas riigikontrolöri
03.02.2003


President Arnold Rüütel tegi põhiseaduse paragrahvi 78 punkt 11 alusel täna Riigikogule ettepaneku nimetada riigikontrolöriks Mihkel Oviir.

Enne ettepaneku esitamist kuulas president ära Riigikogu fraktsioonide seisukohad ja tegi seejärel järgmise avalduse:

"Konsulteerinud eelnevalt Riigikogus esindatud poliitiliste jõududega, tegin 11. novembril 2002 Mihkel Oviirile ettepaneku kandideerida riigikontrolöriks. Kaitsepolitsei poolt läbi viidud julgeolekukontroll kinnitas tema kandidatuuri sobivust.

Nüüdseks on riigikontrolöri ametikoht olnud sisuliselt täitmata augustist. Minu kindel soov on olukord kiiresti lahendada ja täita ametikoht kompetentse, apoliitilise isikuga, kes tunneb põhjalikult riigi toimimist ning arengusuundi. Mihkel Oviir on tõestanud pikaajalise riigiteenistuse käigus, et ta vastab nendele nõuetele. Eelnevast tulenevalt teen Riigikogule ettepaneku nimetada Mihkel Oviir riigikontrolöriks.

Riigile nii olulise ametikoha täitmata jätmine veel mõne kuu jooksul mõjuks halvasti Eesti riigile ja tema mainele. Seetõttu ei ole seisukoht, nagu võiks riigikontrolöri ametisse nimetada ka Riigikogu järgmine koosseis, mõistlik ja põhjendatud ning viivitamist saab avalikkus tõlgendada valimisvõitluse osana.

Olen kindel, et Riigikogu IX koosseis mõistab riigikontrolöri ametikoha kiire täitmise vajalikkust ja suudab end kokku võtta riigimeheliku otsuse langetamiseks. Sellega näitab iga Riigikogu liige, et ta seisab kõrgemal päevapoliitilistest huvidest. Eesti riigi järjepidevuse huvides ootan teie otsust."


Presidendi kantselei
Kadriorus 3. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee