In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi ettepanek sõlmida ühiskondlik kokkulepe kogub toetajaid
27.01.2003


President Arnold Rüütli ettepanek sõlmida Eestis ühiskondlik kokkulepe on leidnud poliitiliste erakondade, tööandjate ja töövõtjate ning kolmanda sektori esindajate poolt toetust, kui neile viimase kolme nädala vältel on ettepanekuid tutvustatud.

Juba ametisse astumise kõnes 8. oktoobril 2001 rõhutas president Rüütel sotsiaalse dialoogi ja konsensuspoliitika suunas liikumise vajalikkust Eesti arengu seisukohalt olulistes küsimustes. 2002. aastal kokku tulnud Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu toetas oma esimesel istungil riigipea ettepanekut töötada välja ühiskondliku leppe ideoloogia ning määratleda teemade ring, milles me vajame konsensuslikke sihiseadeid, et kiirendada arengut nii majandus- kui sotsiaalsfääris. Kiired ja radikaalsed majandusreformid vajavad kinnistamist ja edasiarendamist sotsiaalse turvalisuse suurendamise ja elukvaliteedi tõstmise läbi, rõhutati seejuures.

Samasisulisi ettepanekuid on president teinud paljudes oma avalikes esinemistes ning sellesuunalise tööga on olnud hõivatud ka presidendi meeskond. Tulemusena võime täna öelda, et kõik potentsiaalsed lepingupartnerid on suhtunud presidendi algatusse positiivselt ning on kaalumas ideed kirjutada alla Eesti ühiskondliku leppe memorandumile, mis käivitaks leppe teksti koostamise ja seejärel ka selle allkirjastamise käesoleva aasta teisel poolel.

Siinjuures on oluline märkida, et koos Vabariigi Presidendiga on kõnesoleva eesmärgi nimel teinud suure töö ka Suurettevõtjate Assotsiatsiooni kauaaegne eestvedaja Aadu Luukas ning mitmed erakonnad ja kodanikuühendused, kes on tunnetanud vajadust konsensuslike lahenduste ning osalusdemokraatia põhimõtete rakendamise järele. Ühtlasi tervitame Keskerakonna juhatuse tänast otsust toetada ühiskondliku leppe kiiret väljatöötamist ja allkirjastamist.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 27. jaanuaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee