In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President on Raplamaal
15.01.2003


President Arnold Rüütel ja Ingrid Rüütel alustasid täna kahepäevast ringsõitu Rapla maakonnas.

Küllakutse esitanud Rapla maavanem Kalle Talviste ütles tervitades, et ta sooviks külalistele tutvustada elu- ja tegutsemisvõimalusi kahes maakonnale olulises suunas: esimesel päeval nn rohelises arengukoridoris (Green Way) piki Tallinn-Rapla-Viljandi raudteed ja maanteed; teisel päeval aga transiidikoridoris Tallinn-Pärnu-Riia suunal (Via Baltica). Mõlemas tähtsustatakse loodushoidlikku toimimist, säästva ettevõtluse arengut, puhke- ja ajaviitevõimaluste loomist inimestele. Need eesmärgid ühtivad maakonna üldisema sihiga pakkuda soovijatele eneseteostuseks turvalist ja puhast keskkonda.

Hommikupoolikul väisas president Kohila vallas tegutsevat paberi- ja plasttooteid valmistavat aktsiaseltsi Lindegaard. Seejärel sõitis presidendipaar Edelaraudtee rongiga Hagudisse, kus sealset hariduskeskust tutvustasid direktor Rein Voorel ja Rapla vallavanem Aare Heinvee. Senise Hagudi põhikooliga ühe katuse all asuvad sellest aastast ka lasteaed, huvikeskus ja raamatukogu. President Rüütel tunnustas eesmärki kujundada koolist kohaliku elu keskus, kus leiavad meelepärast tegevust nii lapsed, noored kui pensioniealised. See on tema hinnangul ka üks võimalusi säilitada väikekoole ja elu neid ümbritsevates külades. Kooli sööklas pakutud lõunasöögi valmistas presidendi kokk Indrek Kivisalu, kes tõestas, et ka odav koolilõuna võib olla tervislik ja maitsev.

Pealelõunal tutvus riigipea ES Sadolini aktsiaseltsiga, mis rahvusvahelise kontserni osana toodab Raplas pinnakatteid, eksportides suurema osa toodangust naaberriikidesse. President hindas kõrgelt ettevõtte arengusuundi ning oskust ühendada emafirma ja kohalikku potentsiaali. Kohtumisel maakonna ettevõtjatega arutati majanduse ja ettevõtluskeskkonna arengut soodustavate ja takistavate tegurite üle. Nagu ettevõtjad märkisid, ootavad nad riigilt stabiilseid ja kohalikku tootmist toetavaid tingimusi, samuti põhjendatud ja läbipaistvat maksusüsteemi.

Piirkonna põllumajandustootjate tegevuse ja probleemidega tutvus riigipea Kehtna vallas, kus vestles kohaliku osaühingu Kehtna Mõis, maakonna talunike ja tootjate liidu juhtidega. Üheks põhiteemaks oli ühistuline tootmisvorm ja selle eelised.

Proua Ingrid Rüütel käis täna Kohila koolituskeskuses, kus tutvustati elukestvat õpet. Proua Rüütel külastas ka Rapla Kunstiseltsi, Thea Paluoja laulustuudiot ja Kehtna valla Kumma küla kandlekoda.

Kärus huvitus president Rüütel väike valla arengukontseptsioonist ja tutvus hiljuti uue hoone saanud Käru kooliga, kus kooli ja kodu koostöö ning kogu valla infrastruktuur on avatud haridusruumi teenistuses.

Õhtul osalevad president ja proua Rüütel külapeol Valtu seltsimajas.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 15. jaanuaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee