In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja 18 seadust
23.12.2002


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsuse, millega kuulutas välja 18 seadust. Need on:

Riigikogus 4. detsembril vastu võetud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus ning rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni ratifitseerimise seadus;

11. detsembril vastu võetud seitse seadust:
keskkonnajärelevalve seaduse ja relvaseaduse muutmise seadus; täitemenetluse seadustiku, kohalike maksude seaduse, ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus; raskeveokimaksu seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus; Eesti Vabariigi ja Armeenia Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus; Eesti Vabariigi valitsuse ja Malta valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus; 2003. aasta riigieelarve seadus ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus;

17. detsembril vastu võetud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 88 ja äriseadustiku § 71 muutmise seadus; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus ning käibemaksuseaduse muutmise seadus;

18. detsembril vastu võetud elektriohutusseaduse muutmise seadus; ravikindlustuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus; ekspordi riikliku garanteerimise seadus ning ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni artikli 1 muudatuse ratifitseerimise seadus;

ja lõpuks Riigikogus 19. detsembril vastu võetud kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seadus.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 23. detsembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee