In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Euroopa Ülemkogul 13. detsembril 2002 Kopenhaagenis
13.12.2002


Lugupeetud daamid ja härrad!

Lubage mul õnnitleda teid kõiki tänase tähtsündmuse puhul. Täna näitavad Euroopa rahvad, et nad on jälle kord ajaloolise väljakutse kõrgusel, et nad tunnetavad Euroopa taasühendamise fundamentaalset tähtsust kogu Euroopale - vahest tervele maailmale.

Teiseks tahaksin avaldada tunnustust Euroopa Komisjonile suure töö eest, mida ta on teinud liidu laienemisidee teostamisel. Ja Taanile, kes on eesistujana teinud kõik endast oleneva selleks, et saaksime järgmise aasta aprillis Euroopa Liidu laienemislepingutele alla kirjutada.

Ma sooviksin tänada kõiki, kes on viimase kümne aasta jooksul toetanud Eesti püüdlusi saada Euroopa Liidu täisliikmeks. Eesti on taastamas oma kohta Euroopas, ja loodame, et seekord jäädavalt. Eestlaste mõtlemine, kultuur ja ajalugu on suuresti mõjutatud sellest, et kuulusime keskaegsesse Hansa Liitu, mis valitses kaubandust Läänemerest Atlandi ookeanini. Tänane Tallinn on ilmekaks näiteks sellest, et Hansa vaimu pole suutnud hävitada ükski okupatsioonivägi. Olen kindel, et Euroopa Liidu liikmena suudab Eesti oma ajalooliste kogemuse najal pakkuda Euroopale kasulikku ja tuntavat lisaväärust.

Siinkohal pean vajalikuks toonitada kui oluline on, et uued liikmesriigid võtaksid täisliikmetena osa meie ühise Euroopa tuleviku üle otsustamisest. Euroopa Tuleviku Konvendil väljatöötatavast põhiseaduslikust lepingust saab Euroopa demokraatlik nurgakivi ning seetõttu on meile eluliselt tähtis osaleda nii selle lepingu arutelul kui ka lõpphääletusel valitsustevahelisel konverentsil.

Liituvate riikide rahvad ütlevad oma sõna eelseisvatel referendumitel, lähtudes nii enda kui kogu laieneva liidu huvidest, vastutustundest Euroopa tuleviku ees.
Tänan teid ja edu Euroopale!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee