In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi tervitus kohaliku omavalitsuse foorumist osavõtjatele
05.12.2002


Lugupeetud kohaliku omavalitsuse foorumist osavõtjad!

Tervitan teid kõiki, kes te olete taas kogunenud Tartusse, et ühiselt otsida lahendusi kohaliku omavalitsuse arengu sõlmküsimustele ja arutleda kohaliku omavalitsuse arenguperspektiivide üle.

Tänase ja aasta tagasi toimunud foorumit lahutav aeg on olnud kiire ja sündmusterohke. Aasta tähtsündmusteks on olnud vaieldamatult kutse ühinemiseks NATO-ga ja lõppjärku jõudnud läbirääkimised ühinemiseks Euroopa Liiduga.

Siseriiklikuks tähtsündmuseks olid kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Neid tähtsündmusi ühendavaks mõõtmeks on vastutus.

Taastades oma kohta Euroopas oleme Euroopa Liiduga ühinemise kontekstis rõhutanud, et tuleviku Euroopa on kohaliku omavalitsuste ja regioonide Euroopa, kus oluliselt kasvavad kohalike võimuorganite ülesanded ja vastutus.

Esitaksin foorumist osavõtjatele aruteluks küsimuse - kas meie kohalik omavalitsus on valmis kandma vastutust, mida kannavad Euroopa Liidu riikide kohalikud omavalitsused ja kas meie kohalikel võimuorganite võimalused ja vastutus on tasakaalus? Usun, et tänastes mõttevahetustes leiab see küsimus ka käsitlemist.

Aastatagusel foorumil esitasin ühe märksõnana uue ja kaasaja nõuetele vastava kohaliku omavalitsuse mudeli loomise vajaduse, mis tugineks kindlale teoreetilisele alusele ja arvestaks meie omavalitsuse pikas arengukäigus kogutud ning teiste riikide poolt hinnatud kogemust. See küsimus oleks olnud tänuväärne teema kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelsel perioodil. Kahjuks jäid katsed sisulisi arutelusid algatada võimsa valimisreklaami värvide ja välise sära varju.

Teise küsimusena tõstatasin vajaduse üle vaadata riigi ja kohaliku omavalitsuse suhetekorraldus partnerluse ja koostöö põhimõtete alusel. Tähelepanu keskmes peaks olema Eestimaa inimene oma murede ja lahendamist vajavate probleemidega. Paraku selleski küsimuses on riik ja kohalik omavalitsus jäänud tegutsema kumbki omaette.

Kolmandaks esitasin üleskutse kohaliku omavalitsuse üksuste vahelise koostöövõimaluste suuremaks ärakasutamiseks. Tuleb tõdeda, et selles osas pole õieti midagi muutunud. Ulatudes küll nägema teed Euroopasse ei suuda me samas leida vorme, kuidas koostöös teise valla või linnaga teha korda näiteks vallasisene tee või lahendada mõni teine mitme valla elanikke puudutavat probleemi.

Möödunud aastal lubasin ellu kutsuda kohaliku omavalitsuste ümarlaua Vabariigi Presidendi juures. Täna võime tõdeda, et kohaliku omavalitsuste ümarlauast on saanud püsiv koostöövorm kohaliku omavalitsuse arengu sõlmprobleemide käsitlemiseks, millele Presidendi akadeemilise nõukogu toel püütakse välja töötada lahendusi.

Läinud aastal esitasime me ka idee ühiskondlikust kokkuleppest kui Eesti ühiskonna arengu uuest perspektiivist. Selle leppe üheks valdkonnaks on esitatud riigi ja kohaliku omavalitsuse tasakaalustatud suhtekorraldus. See põhimõte peab tagama riigi tervikliku ja tasakaalustatud arengu uute võimaluste ja väljakutsete tingimustes.

Kutsun teie tänast foorumit ja teid kõiki esitama oma mõtteid ja ettepanekuid, mis aitaksid kaasa kavandatava ühiskondliku kokkuleppe sõlmimisele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse suhtekorralduse tõhustamisele.

Edu ja jõudu teile!


Arnold Rüütel,
Kadriorus 5. detsembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee