In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President maestro Saulius Sondeckisele teenetemärgi üleandmisel 23. novembril 2002 Vilniuses
23.11.2002


Lugupeetud Maestro,
austatud külalised,
daamid ja härrad!

Eesti Vabariik tunnustab iseseisvuspäeval neid silmapaistvaid inimesi, kellel on teeneid meie riigi ees ning meie iseolemise ja rahvuskultuuri edendamisel. Need on inimesed, kes tänu oma väsimatule tegutsemisele, visale tööle, teinekord isegi eneseohverdusele loovad meile eluväärtusi selle sõna kõige otsesemas tähenduses.

Mul on heameel märkida, et tänavu oli autasustatute seas ka silmapaistev Leedu muusik, maestro Saulius Sondeckis.

Austatud professor Sondeckis!

Teie panust Eesti muusikakultuuri ja selle rahvusvahelisse tutvustamisse on raske alahinnata. Oli aasta 1962, kui Leedu Kammerorkester tegi oma esimese kontsertreisi väljapoole Leedut - Eestisse. Juba varem olid Teil, maestro Sondeckis loodud tihedad sidemed Eesti heliloojate ja muusikutega. Möödunud kümnendite jooksul on Leedu Kammerorkestri repertuaari pidevalt kuulunud Eesti heliloojate teosed. Teie käe all on kõlanud Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Jaan Räätsa, Raimo Kangro ja paljude teiste Eesti heliloojate looming. Paljud Eesti autorid on valinud just Teid ja Leedu Kammerorkestrit oma heliteoste esmaesitajaks. Aastal 2000 Berliini Sügisnädala, Berliner Festwocheni, raames kõlas esmaesitusena Arvo Pärdi "Oriente-Occidente" Leedu Kammerorkestri ettekandes Teie juhatamisel.

Tean, et Teie töögraafik on jätkuvalt tihe - aktiivne osalemine kontsertidel ja festivalidel nii Leedus kui ka mujal maailmas. Teie ande austajatele valmistab erilist heameelt teadmine Teie edaspidistest plaanidest ja koostööst Eesti muusikutega. Neid muusikasündmusi oodatakse põnevusega.

Austatud maestro!

Lubage mul veelkord väljendada oma tänu selle töö eest, mis on jätnud sügava jälje Eesti, Leedu ja kogu maailma muusika ajalukku ja mis on andnud võimaluse Eesti ja Leedu muusikute ühisloominguks ning vääristanud meie rahvaid.

Teie teeneid kõrgelt hinnates olen annetanud Teile Maarjamaa Risti IV klassi ordeni ja lubage mul täna see autasu üle anda.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee