In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President teavitas Riigikogu esimeest vastuolust seadustes
19.11.2002


President Arnold Rüütel saatis kirja Riigikogu esimehele Toomas Savile, kus juhtis tähelepanu kehtivate seaduste vastuolulisusele, mis ei luba tal esitada Riigikogule tähtajaks, 19. novembriks 2002 riigikontrolöri kandidaati.

Tulenevalt Vabariigi Presidendi töökorra seaduse §-st 20 lg 3 peab riigipea esitama riigikontrolöri volituste ennetähtaegse lõppemise korral Riigikogule uue riigikontrolöri ametissenimetamise ettepaneku 30 tööpäeva jooksul, arvates vastava ametiisiku volituste ennetähtaegsest lõppemisest. Riigikontrolli seaduse § 18 alusel peab aga riigikontrolöri kandidaat läbima julgeolekukontrolli, mille tulemused esitab Kaitsepolitseiamet Vabariigi Presidendile alles kolme kuu jooksul pärast vastavate dokumentide neile esitamist.

President teavitas Riigikogu esimeest, et esitab kandidaadi riigikontrolöri ametikohale kohe peale kontrollitulemuste saamist kaitsepolitseilt.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 19. novembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee