In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Maalehe konkursi "Aasta Põllumees 2002" lõpetamisel 5. novembril 2002
05.11.2002


Austatud minister!
Lugupeetud konverentsist osavõtjad!

Kõigepealt tahaksin tänada Maalehte ja Põllumajandus-Kaubanduskoda, et nad on aluse pannud tavale tunnustada igal aastal tublimaid põllumehi. Sügisel, kui saagid salves ning lõikusest kokkuvõtted tehtud, omistatakse väärikaimale aasta põllumehe tiitel.

Tunnustuse on ära teeninud kõik põllumehed. Teile, kes te olete siia kogunenud, ei pea ma rääkima põllumajanduse ja põllumeeste rasketest katsumustest viimase kümne aasta jooksul. Konkurents on olnud karm. Kui võrrelda tootmis- ja turustamistingimusi Eestis ja Euroopa Liidus, võiks isegi öelda, et konkurents on olnud Eesti põllumehe jaoks kohati ebaõiglane. Ometi on eesrindlikumad talud, ühistud ja osaühingud suutnud lühikese ajaga kasutusele võtta kõige kaasaegsema tehnoloogia maaviljeluses ja loomakasvatuses.

Võiks küll kritiseerida minevikus tehtud otsuseid, kuid edasi saab meid viia mitte virisemine, vaid ainult konstruktiivne koostöö oma huvide kaitseks. See kehtib täiel määral ka Euroopa Liidu osas. Eesti astumine Euroopa Liitu aitaks murda kaubandustõkkeid, kuid Lääne turul tegutsemine toob kaasa uued reeglid. Nende kohaldamine Eestis peab aga eeskätt lähtuma Eesti eksportööride huvidest. Julgen väita, et oma huvisid kaitstes suudab Eesti põllumees olla arvestatav partner ka Euroopa Liidu kolleegide seas.

Siinkohal tahaksin tunnustada ka Maalehe ja ajakirja Maamajandus olulist osa põllumeeste ja teiste maaettevõtjate kogemuste vahendamisel.

Tänavuse aasta erilisus Eesti põllumajandusele ja riigile tervikuna seisneb aga selles, et aasta lõpus ootame kutset Euroopa Liitu. Põllumehi huvitab kõige enam küsimus: mis ootab meid Euroopa Liidus? See on ka teie tänase väitluse teema.

Täna, aasta põllumehe väljakuulutamisel tunnustame kümne põllumajandusjuhi tööd ja tegevust. Soovin teile ja kõigile Eesti põllumeestele jõudu ja jaksu uueks saagiaastaks valmistumisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee