In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Kiievi äriseminaril 14. oktoobril 2002
14.10.2002


Härra president,
lugupeetud ettevõtjad,
daamid ja härrad!

Ukraina külalislahkus, millest me oleme visiidi esimestest tundidest osa saanud, annab tunnistust sellest, et me kohtume sõprade ja koostööpartneritega. Usun, et see kehtib täiel määral ka siia saali kogunenud ettevõtjate puhul. Tänane kõrgetasemeline seminar annab tunnistust jätkuvast huvist olemasolevaid sidemeid tugevdada. Eriti järjekindlat tutvustamist vajavad Eesti-taolise väikeriigi eelised - olgu siis selleks meie soodne asukoht kaubateede ristumispunktis, meie jäävabad ja usaldusväärset teenust pakkuvad sadamad või muu.

Vestluses president Kutšmaga ning ametlike delegatsioonide läbirääkimistel leidis huvi majandusliku koostöö vastu taas kord kinnitust. Siinkohal tervitan Ukraina kava ja tehtavaid jõupingutusi ühinemaks 2003. aastal Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ning vabakaubanduslepingu sõlmimiseks 2004. aastal Euroopa Liiduga. Neid protsesse jälgivad väga tähelepanelikult ka eesti ettevõtjad, kellele Eesti ühinemine Euroopa Liiduga toob kaasa seni meie vahel toiminud vabakaubanduslepingu lõppemise. Stabiilse välismajanduskeskkonna säilitamine ja tugevdamine on aga meie jätkuv vastastikune huvi.

Meie riikide lähenemine Euroopa Liidule edendab Ukraina ja Eesti majanduskoostööd uuel tasandil, innustades meid täiendama seadusandlust, norme ja tehnoloogiaid ning arendama häid tavasid. Seetõttu olen kindel, et Euroopa integratsioonile ja tasakaalustatud arengule suunatud poliitika kindlustab nii Eesti kui ka Ukraina majandusele kiire edenemise järgnevatel aastatel ning loob hea pinnase väliskaubanduse ja -investeeringute kasvuks.

Soovin teile edu oma eesmärkide saavutamisel ning viljaka majanduskoostöö jätkumist Ukraina ja Eesti vahel!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee