In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President rahvusvahelise väliõppuse "Baltic Eagle 2002" lõputseremoonial 21. septembril 2002 Tapal
21.09.2002


Härra viitseadmiral!
Teie Ekstsellentsid!
Liitlasvägede sõjaväelased!
Kaitseväelased ja kaitseliitlased!


Täna, suurõppuse "Baltic Eagle" lõputseremoonial on mul heameel näha kolme Balti riigi sõjalist koostööd praktikas. Just need, sõdurite higi, vaeva ja loobumisi nõudvad igapäevased jõupingutused, mitte kõlavad deklaratsioonid viivad meid üheskoos julgeolekupoliitilise peaeesmärgini - NATO liikmestaatuseni.

Tänan kõigi osalenud riikide sõjaväelasi teie panuse eest õppustel. Eriti tahan rõhutada Taani 3. Jüütimaa brigaadi staabi osalust õppustel kui pretsedenti. NATO riigi väekoondise staap harjutas esmakordselt Eesti pinnal.

Loomulikult tänan ma teid, sõdurid, kaitseliitlased, allohvitserid ja ohvitserid järjekordse tõestuse eest, et meie kaitsejõud on valmis NATOga liitumiseks!

Samas ei tohi me hetkekski unustada, et NATOga ei liitu mitte pelgalt kaitsevägi, vaid kogu riik ja rahvas.

Tahan tänada Harjumaa ja Lääne-Virumaa elanikke mõistva suhtumise ja toetuse eest õppuste korraldamisel. Kui meil on tugev ja hästi väljaõpetatud sõjavägi, siis on kindel, et meie maadel ei talla kunagi vaenulik sõdurisaabas!

Soovin kõigile õppustel osalenutele turvalist koduteed ja edu edaspidises teenistuses!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee