In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Ungari Vabariigi Presidendi Ferenc Mádli poolt antaval pidulikul õhtusöögil Vabariigi Presidendi ja proua Ingrid Rüütli auks 11. septembril 2002 Budapestis
11.09.2002


Lugupeetud Ungari Vabariigi president Ferenc Mádl,
austatud proua Dalma Mádl,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Lubage mul tänada Ungari Vabariiki küllakutse eest. Enda, oma abikaasa ning kogu delegatsiooni nimel tänan Teid, härra president ja proua Dalma Mádl, südamliku ja sooja vastuvõtu eest.

Täna on 11. september. Täpselt aasta tagasi vapustasid maailma Ameerika Ühendriikides toimunud terrorirünnakud. Meie teadvusse jõudsid kõiki rahvaid ähvardavad hoomamatud ohud. Mõistsime, kui haavatav ja habras on inimühiskond, iga inimese elu. Aga leidsime ka enneolematu üksmeele selles, et vabade rahvaste õigus ja kohus on ühineda võitluseks terrorismiga vaba arengu, demokraatia ja heaolu nimel.

Eesti ja Ungari ajaloos on palju sarnast, aga ka meie oleviku tööd ja tulevikueesmärgid kattuvad. Meie riikide püüdlused ühendavad meid. Oleme teel Euroopa Liitu, mis annab uut hingamist ja avardab meie väljavaateid ning suhtlemist veelgi. See on meie ühine tee. Ungari on Põhja-Atlandi Alliansi liige, ka Eesti on teel NATO-sse. Loodame sel aastal saada kindlust oma taotlustele. Ungarlaste toetus Eesti NATO-suundumusele on meid kannustanud. Eesti riik ja rahvas hindab seda väga kõrgelt. Lubage mul siinkohal avaldada siirast tänu Teile, härra president, ja Teie kaudu kogu Ungari rahvale selle toetuse eest. Eesti on valmis andma oma panuse meie riikide julgeoleku, kogu Euroopa stabiilsuse ja heaolu kindlustamisse. Transatlantilise sideme enesestmõistetav tugevdamine nõuab meie kõikide alalist hoolt.

Austatud härra president Mádl,

usun Teid minuga nõustuvat, et majandussidemed ja ärikontaktid on riikidevaheliste suhete edendamisel ja majanduse tugevdamisel üliolulised. Euroopa Liit annab meile täiesti uued võimalused majandus- ja kaubandusalaseks partnerluseks. Jälgigem siis koos, et selle infrastruktuur ja seaduste raamistik teeniksid vajalikul moel meie kõigi ühiseid huve. Seepärast oli mul täna eriti hea meel tervitada Budapestis Eesti-Ungari majandusfoorumit. On kindel, et igast niisugusest mõttevahetusest sünnib uusi ideid ning viljakaid kokkupuutepunkte.

Härra president,

Eesti rahvale on suur au, et Teie esimene riigivisiit Ungari presidendina oli Eestisse. Eestlased ja madjarid on hõimurahvad, meie suhted on ikka head olnud.

Eesti ja Ungari teadlastel on pikaajalised ja viljakad teaduskontaktid fennougristika valdkonnas. 1960. aastast kestab akadeemikute Paul Ariste, Gyula Ortutay ja Kustaa Vilkuna algatatuna ülemaailmsete fennougristide kongresside traditsioon, mis on kujunenud kõigi soome-ugri rahvaste rahvusteaduste arendamise oluliseks stiimuliks. Viimasel kongressil meie ülikoolilinnas Tartus aastal 2000 osales ka arvukalt Ungari teadlasi. Rahvusvaheline Fennougristide Komitee, kuhu kuulub ka minu abikaasa, ühendab erinevate soome-ugri rahvaste teadlasi. Eesti ja Ungari lingvistide, etnoloogide, rahvamuusikauurijate viljakas koostöö ja teadlaste vahetus toimib ka kongresside vaheaegadel.

Soome-ugri rahvaid elab laialipillatult mitmes riigis ja kahjuks on mitme rahva keel ohustatud või hääbumas. On kurb tõsiasi, et maailmas kaob igal aastal mõni väiksem rahvus, tema keel, kultuur. Nii kustub meie kõigi jaoks midagi kordumatut - üks järjekordne taastamatu kild inimkonna teadmistest, maailmapildist. Püüdkem üheskoos soome-ugri rahvaste kultuuripärandit hoida ja edasi kanda.

Meil on heameel, et Eestis tegutseb Ungari Kultuuriinstituut. Ungari aga kuulub nende väheste riikide hulka, kus Eesti on avanud oma maad ja rahvast, keelt ja kultuuri tutvustava Eesti Instituudi. Nende asutuste töö meie kultuuritraditsioonide tutvustamisel ja propageerimisel on olnud märkimisväärne. Just Ungari Kultuuriinstituut korraldas Püha Istváni päeva tähistamiseks suurepärase kontserdi Kadriorus Väliskunstimuuseumi aias, kust Ungari muusika kaunid helid ka presidendilossi kandusid. See oli südantsoojendav.

Tore kokkusattumus on ju seegi, et mõni kuu enne, kui tuntud kirjanikust Gabor Görgey'st sai praegune Ungari kultuuriminister, toodi Tallinnas Theatrumis edukalt lavale tema näidend, mille puhul autor ka ise leidis aega Eestis ära käia. Niisamuti väärib mäletamist ajalooseik, et vähemalt üks linn Eestis, nimelt Valga, on saanud omal ajal linnaõigused Ungari päritolu kuningalt Istvan Batorilt.

Härra president,

mul on siiralt hea meel, et minu riigivisiit viib ka ajaloolisesse Egeri linna ja kindlusesse. Vahetult pärast 1956. aasta sündmusi Ungaris kirjastati Eestis Géza Gárdonyi raamat "Egeri tähed". Ehkki romaani tegevus viib meid 16. sajandisse, on isamaa-armastus, inimväärikus ja vabadusiha jäävateks väärtusteks ka 21. sajandil. Küllap andis see teos tuge ka meie unistustele ja püüdlustele. Ning sellepärast ma ei kahtlegi, et tänapäeva Ungari suur luuletaja Imre Csanadi on kirjutanud oma sügavalt mõtestatud luuletuse "Eestlased" ka just nimelt Egeri tähed südames.

Härra president,

laevareis Euroopa suurjõel Doonaul, ungarlaste kodujõel, on olnud ja on kindlasti paljude eestlaste unistus. Olime tõsiselt ärevil jälgides uudiseid augustikuistest üleujutustest Ungaris ja mujal Kesk-Euroopas. Oma mõtetes ja tunnetes oli iga eestlasest Ungari sõber Teiega. Hea oli nüüd kuulda, et üleujutuste ränkusele vaatamata hakkab rahvas kahjustustest toibuma, ehkki kodude kaotust ja elutöö hävimist ei korva miski. Päris kindlasti ei vähenda hiljutine üleujutus eestlaste huvi Ungari kui turismimaa vastu. Teie kaunis loodus pakub silmale ilu ja hingele kosutust. Me ei suuda väärata loodusjõude, küll aga peaksime ühiselt pingutama, et üha intensiivsemaks muutuv tööstus ja suurenev tarbimine ei teeks kahju meie keskkonnale. Keskkonnasäästlik areng ja loodushoid peaksid olema olulised märksõnad ka Euroopa Liidus. Ning oma panuse peavad andma maailma kõik riigid - suured ja väikesed.

Head sõbrad,

meie tulevik on lapsed. Oluline on, et noored õpiksid hindama meie rahvakultuuri ja mõistaksid emakeele väärtust. Kevadel Eesti koolides korraldatud ungari nädal õnnestus suurepäraselt. Siinkohal suur tänu Eestis elavatele ungarlastele ja Ungari estofiilidele, kes selle ettevõtmise raames õpetasid ungari keelt, tutvustasid käsitööd, rahvatantse ja pakkusid maitsvaid rahvustoite.

Minu abikaasa ja mina ootame elevusega külaskäiku Kecskemétisse, Ungari kultuuri suurkuju Zoltán Kodály sünnilinna. Tänu professor Heino Kaljustele on Eesti lapsed muusikat õppinud Kod?ly metoodika järgi. Sest oleme tähtsaks pidanud Kodaly põhimõtet: muusikaga käsikäes õpetame ka üldinimlikke väärtusi. Mis võiks sellest tänapäeval tähtsam olla?

Haridus on üks meie prioriteete. Tartu Ülikool ja Budapesti Ülikool vahetavad üliõpilasi ja lektoreid. Aastaid oli Debreceni suveülikool eesti tudengitele peaaegu ainsaks võimaluseks pääseda piiri taha. Szombathely Pedagoogiline Instituut on eesti kirjanduse tõlgete kirjastamisel tõusnud juhtivaks kultuuriasutuseks Ungaris. Hingelt tartlasena on mulle tähtis, et Veszprém ja Tartu kui sõpruslinnad on huvitatud igakülgsest koostööst hariduse, teaduse ja kultuuri vallas.

Härra president,

hõimurahvaste kontaktid seovad meid nähtamatu niidiga, mis on tugevam, kui kõrvaltvaataja oskab aimatagi. See side aitab meid edasi liikuda parema tuleviku poole, unustamata seejuures oma juuri.

Härra president, proua Madl, kallid sõbrad,

soovin edu Ungari presidendile!
Tugevnegu Eesti ja Ungari sõprus!
Tõstkem klaasid Ungari ja tema rahva õitsenguks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee