In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Budapesti majandusseminaril 11. septembril 2002
11.09.2002


Austatud ettevõtjad,
daamid ja härrad!

Loodan, et tänane seminar on ühtaegu täiendanud eestlaste teadmisi Ungarist ja Ungari ettevõtjate teadmisi Eestist. Kuid pean tänast kohtumist kordaläinuks ka sel juhul, kui see on tekitanud soovi teada enam.

Üksteise hea tundmine on parim alus majandussuhete tihendamiseks. Kuigi oleme hõimurahvad, ei ole Ungari Eesti välismajanduspartnerite seas esirinnas, rääkimata Eesti positsioonist mitu korda suurema Ungari välispartnerite hulgas. Eesti poolt vaadatuna on sarnane olukord majandussuhetes ka teiste Kesk-Euroopa riikidega. Leian, et selline olukord võib ja peabki muutuma!

Meie kahe riigi vahelise kaubanduse ja investeeringutevoo suurenemine on loogiline ka Eesti ja Ungari Euroopa Liitu pürgimise tõttu. Juba lähiajal saab mõlema riigi majandus Euroopa Liidu siseturu osaks ning siseturul avanevad uued võimalused majandus- ja kaubandusalaseks koostööks. Ei maksa unustada, et kõikide prognooside kohaselt ületab praeguste Euroopa Liidu kandidaatriikide majanduse keskmine kasvukiirus praeguste Euroopa Liidu riikide majanduse keskmist ka järgnevate aastakümnete jooksul. Selles peitub oluline potentsiaal eksportijatele, kes juba praegu Kesk-Euroopa turul kanda kinnitavad.

Eelpool öeldud argumendid kehtivad ka Eesti puhul. Eesti majandus on küll väike, kuid kiiresti kasvav. Samuti muudavad soodne geograafiline asukoht ja head suhted naaberriikidega Eesti sobivaks lähtekohaks teistele turgudele minekuks.

Kindlasti jäid eelnevalt esinenud eestlaste ettekannetest meelde mitmed Eestit kirjeldavad märksõnad: hea majanduskliima, ettevõtjasõbralik maksusüsteem, tasemel infrastruktuur, tugev konkurentsivõime. Need on eelised, mida peame toetama eelkõige investeeringutega inimestesse ja majandusarengu tasakaalustamisega.

Eesti on olnud avatud majandusega riik. Hea meel on tõdeda, et aastate jooksul on Eesti eksportijate jaoks üha enam avanenud ka teiste riikide turud. Selle protsessi üheks teetähiseks on ka täna alla kirjutatud Ungari-Eesti topelt maksustamise vältimise leping.

Ma loodan, et Euroopa integratsioonile ja tasakaalustatud arengule suunatud poliitika kindlustab Eesti majandusele kiire edenemise ka järgnevatel aastatel ning loob soodsa pinnase väliskaubanduse ja välisinvesteeringute kasvuks. Teil, austatud siinviibijad, on võimalus sellest osa saada. Soovin teile selleks pealehakkamist ja edu!

Tänan.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee