In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Proua Ingrid Rüütel esines Tartu Teoloogia Akadeemia juubeliüritusel
06.09.2002


Proua Ingrid Rüütel esines täna EELK Mustvee kirikus Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) kümnendale aastapäevale pühendatud avaseminaril loenguga "Pärimuskultuur ja identiteet postmodernistlikus ühiskonnas". Proua Rüütel käsitles oma loengus kultuuri ja rahvuse teket, rahvusliku identiteedi sündi, samuti omakultuuri mõistet. Loeng sisaldas ka folklooriliikumise ajaloo tutvustamist ning folklooriliikumise osa identiteediotsingus.

Proua Rüütel tutvustas ka TTA avaseminarist osavõtjatele folkloorifestivali Baltica 2001 eesti rühmades läbi viidud ankeetküsitlust, kus üle 200 inimese eri piirkondadest vastasid küsimusele, miks vajatakse tänapäeval pärimusmuusikat.

Seminari raames külastatakse Mustvee lähedal asuvaid vanausuliste pärimuspaiku: vanausuliste kirikut, Mustvee surnuaeda ja Rajaküla vanausuliste kloostrit.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 6. septembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee