In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Kodukaunistamise aasta lõpetamisel 24. augustil 2002 Avinurmes
24.08.2002


Austatud maavanem ja vallavanem!
Head kodukaunistajad ja külalised!

Kodu mõiste on eesti rahva sõnavaras väga konkreetse sisuga, kuid samas ka sotsiaalse väärtushinnangu kandja. Kodu kui isakodu, kui kodumaja. Laiemas tähenduses ka kodulinn või koduküla, kodukant või koduvald, kodumaa ja isamaa.

Need mõisted kokku tähendavad inimestele kalleid ja tähtsaid asju, mis kujundavad nende elu, eriti lapsepõlve- ja noorusaega, ning on isiksuse kujunemise oluliseks faktoriks. Kujunemine algab hällist, kodusest lastetoast, koolist, perekonna traditsioonidest.

Kodust on aina loodud laule, küll lüüriliste, küll patriootlike tekstidega. Paljud neist on rahvale hinge läinud ning populaarseks saanud.

Juhan Viidingu laulusalmis Kodulaul on read: "Ilma kodutundeta me jääme kodutuks." Kodul on eestlastele eriline perekeskne tähendus ja see on aegade vältel liitnud eri põlvkonnad ja traditsioonid järjekestvaks. Kodutuks jäädakse siis, kui kaob aegade ja põlvkondade side.

Me tahame näha uut põlvkonda füüsiliselt tervete ja kõrge moraaliga inimestena, kes positiivsete uuendustega kaasa minnes hoiaksid au sees traditsioonilisi püsiväärtusi, kes edukuse, karjääri ja saamahimu nimel ei hülga oma kodu ja perekonda, ei müü maha oma kodumaad.

Suure osa väärtushinnangutest saavad noored kaasa kodunt ja annavad omakorda edasi omas kodus oma lastele. Seetõttu peaks kodu olema mitte ainult ilus, vaid ka lapsesõbralik ja eetiline.

Inimene kaunistab ümbrust ja ümbrus kaunistab inimest. Nii võiks öelda sõna otseses kui ka kaudses mõttes. Kodu kujundamisse on kätketud ilumeelt, vanarahva tarkusi ja uusi ideid, kasutatud traditsioonilisi ja uusi materjale.

Oluline on ka ühiskondlike objektide välimus, nagu muuseumid ja kirikud, tervisekeskused ja tootmishooned, sest eluümbruse ilu ei tähenda vaid väikest koduaeda.

Ilus loodus ja kaunid ehitised, uued koolimajad, puhtad tänavad, lillelised pargid, kaunis kodu ja koduaed. See loob turvalise tunde ja usu paremasse tulevikku.

Kodukaunistamise sügavamaks eesmärgiks peakski saama kaunis elukeskkond. Seda üheskoos kujundades muutub kogu ühiskond ka ise tervemaks, harmoonilisemaks ja kaunimaks nii füüsiliselt kui vaimselt.

Soovin Teile kõigile selleks jõudu ja uusi kordaminekuid!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee