In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President rahvusvahelisel seminaril "Kogemustest piirivalve organisatsioonide ülesehitamisel Euroopas" 17. augustil 2002 Kadrioru lossis
17.08.2002


Austatud külalised!

Eesti Vabariigi presidendina ja Eesti Vabariigi nimel on mul hea meel öelda teile tere tulemast Eestisse, maale, mis tulenevalt oma ajaloost teab nii riikliku iseseisvuse kui ka sellest ilmaoleku hinda.

Iga riigi piir kuulub tema suveräänsuse põhitunnuste hulka. Kui 1918. aastal jõudis Eesti rahvas oma kaua unistatud Eesti riigi loomiseni, siis üks esimesi samme oli riigipiiride fikseerimine ja nende üle kontrolli kehtestamine. 1920. aasta Tartu rahulepingut peetakse selleski mõttes Eesti sünnitunnistuseks, et sealt peale omandas Eesti riik oma kindlad piirjooned.

Piir määrab ära riigi territoriaalse terviklikkuse. Piir on igale riigile ja selles elavale rahvale otsekui kodule aed, mis annab sellele kodule tähenduse.
Minu kodusaarel ümbritsevad talusid pikad kiviaiad, paljud neist on sajandite vanused. Majad ise nendes aedades võivad olla juba uued, ent tänu aedadele on meil võimalus tänagi näha ja taastada kunagisi koduõuesid. Sellest lüürilisest kõrvalepõikest järeldub, et piir pole ainult tehniline või geograafiline termin, vaid sügavalt sümboolne nähtus. Nii nagu aia lõhkumist käsitleb iga peremees sissetungina tema koju, nii on kõik see, mis piiril toimub, otseselt seotud selle riigi turvalisusega.

Eesti rahva mälus püsib ühe masendavama pildina oktoober 1939, mil Molotov-Ribbentropi pakti tulemusena olime sunnitud avama oma piirid võõrvägedele, kellest vabanemine võttis aega üle poole sajandi. Juba 1990. aasta maikuus, pärast esimeste Eesti Vabariiki taasloovate seadusaktide vastuvõtmist, hakati taastama ka Eesti piiri. Meil ei olnud veel riiklikku iseseisvust, aga Eesti piirivalve püüdis täita juba oma ülesandeid. Piltlikult öeldes tuli neil seda teha lausa paljakäsi. Ometi said nad oma missiooniga hakkama. Kui Eesti aasta hiljem taasiseseisvus, siis olime võimelised ka juba kontrollima oma territooriumi.

Lugupeetud külalised!

Niisugune on ajalugu. Ometi me teame, et täna on piiri tähendus oluliselt muutunud. Riikide suveräänsuse kõrval tähistavad piirid ka neid tsoone, kus on võimalik ja lausa kohustuslik tõkestada organiseeritud kuritegevust, terrorismi, salakaubandust, narkootikumide liikumist ja inimestega kaubitsemist. Riigi piiridel on seega lausa globaalne tähendus, sest siin toimuv ei seostu ainult ühe riigi huvidega, vaid meie kõigi, ütleksin lausa - kogu inimkonna huvidega. Sellega seoses tasub vaid meenutada eelmise aasta 11. septembri New Yorgi katastroofi.

Nende meie ühiste eesmärkide kinnituseks ongi eri riikide piirivalvete ja tolliorganisatsioonide koostöö. Selle kinnituseks on ka teie seminar ja tutvumine Eesti piirivalve kogemustega.

Ühegi riigi piir pole selleks, et enesesse sulguda ja maailmast eralduda. Piir on just nimelt see koht, kus inimeste ja kaupade liikumine saab oma korrastuse.

Soovin teie seminarile edu.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee