In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Saksamaa Liitvabariigi suursaadikule T. E. hr. Gerhard Enver Schrömbgens'ile Maarjamaa Risti I klassi ordeni kätteandmisel 28. juunil 2002 Kadriorus
28.06.2002


Lugupeetud suursaadik Gerhard Enver Schrömbgens,

Eesti ja Saksamaa on ajaloo ja kultuuri, majanduse ja poliitika, aga ennekõike inimeste ja nende saatuste kaudu tihedalt seotud. Me oleme erinevad Euroopa rahvad, aga üsna sarnaste väärtushinnangute ja eesmärkidega rahvad maailmas.

Teie ametiajal suursaadikuna Eestis on Eesti ja Saksamaa astunud teineteise kõrvale riikidena, kes arendavad koostööd ja seavad sihte Euroopa lähema ja kaugema tuleviku nimel. Eestil on loodetavasti jäänud veel vaid mõni samm Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Alliansi liikmeks saamiseni. See tee on käidud Saksamaa ja teiste partnerriikide toetusel. Olete ise protsessi osalisena kindlasti kogemuse võrra rikkam ning saate sellele ajale rahuloluga tagasi vaadata.

Eesti ja Saksamaa kahepoolsed suhted on teinud pika sammu edasi. Poliitilised, majandus- ja kultuurikontaktid Eesti ja Saksamaa vahel on sisukad, nagu kahe tõsise partneri vahel loomulik.

Teie, härra suursaadik, olete andnud märkimisväärse panuse Eesti - Saksamaa majanduskoostöö elavdamiseks. Eestis on koha leidnud mitme Saksamaa panga esindused. Saksamaa on tõusnud Eesti kaubanduspartnerite esikolmikusse. Tee on rajatud tihedamaks koostööks vastastikuste investeeringute tegemisel.

Aktiivne kultuurivahetus Eesti ja Saksamaa vahel, kahe rahva loomeinimeste sagedased kontaktid on olnud üks Te lemmikvaldkondi. Kuni selleni, et suursaadiku redaktsioonis on ilmunud saksakeelne Eesti kultuurisündmuste ajaleht. Ka Eesti ja Saksamaa hariduskoostöö on viinud käegakatsutavate tulemusteni.

Eestlaste südant soojendab muidugi Teie räägitav ilus eesti keel.

Teie töö Saksamaa suursaadikuna Eestis 1999. aasta augustist tänaseni on olnud Eesti ja Saksamaa suhete jaoks väga tulemuslik. Loodan kogu südamest, et need aastad kujunesid Teile meeldivateks ning pakkusid rahuldust eesmärkide täitumise kaudu. Soovin siiralt edu ka järgmises teenistuskohas.

Austatud suursaadik!

Teie teeneid kõrgelt hinnates annetan Teile Maarjamaa Risti I klassi ordeni.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee