In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja seitse seadust
21.06.2002


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 5. juunil vastu võetud võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus.

President kuulutas välja ka 5. juunil vastu võetud kaubandusliku meresõidu seaduse; keeleseaduse täiendamise ning keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse § 6 kehtetuks tunnistamise seaduse; vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse; merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse ning reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse.

Samuti kuulutas president välja 19. juunil vastu võetud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 21. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee