In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President ühiskondlikust leppest
18.06.2002


President Arnold Rüütli tänasel nõupidamisel akadeemilise nõukogu juurde moodustatud komisjonide esimeestega tõdeti, et idee saavutada Eestis uus ühiskondlik kokkulepe kogub järjest rohkem poolehoidjaid.

President rõhutas kokkuleppe vajalikkust oma inauguratsioonikõnes, millest möödunud enam kui poole aasta jooksul on ka teiste institutsioonide juurde moodustatud töögrupid püstitanud endale analoogilise eesmärgi. Tänane nõupidamine oli üksmeelne selles, et kasulik on ühendada jõupingutused konsensuslike arengustsenaariumide ja otsuste saavutamiseks ühiskonna jaoks tähtsates küsimustes. Riigipea viitas taas Iirimaa, Hollandi ja Rootsi vastavatele kogemustele ning rõhutas, et mida rohkem koostööd, seda reaalsem on ühise eesmärgi saavutamine.

Nõupidamisel arutati samuti ühiskondliku leppe võimalikke objekte, osalisi ja ajakava. Nagu seejuures märkis sisejulgeoleku komisjoni esimees prof Eduard Raska, muutub niisuguse kokkuleppe saavutamine senisest veelgi olulisemaks, kui Eesti ühineb Euroopa Liiduga. Teadus- ja hariduskomisjoni esimees prof Andres Keevallik rõhutas, et ühiskondlik lepe pole tähtajaline projekt, vaid jätkuv protsess.

Komisjonid esitavad augusti alguseks presidendile oma ettepanekud nende prioriteetsete küsimuste kohta, mida kogu ühiskonda hõlmav kokkulepe peaks reguleerima. Seejärel koguneb Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu, et anda riigipeale omapoolsed soovitused.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 18. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee