In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Valgetähe IV klassi ordeni üleandmisel Johannes Piiperile 3. juunil 2002 Kadriorus
03.06.2002


Lugupeetud Johannes Piiper

Jälle kord võime uhkust tunda eesti teadusliku mõtte taseme üle. Muidugi, tänapäeva teadus ei tunne kaugusi ega keelebarjääre. Siiski on meile, väikerahvale tähelepanuväärne, et Tartu Treffneri Gümnaasiumi poiss on saavutanud hingamisfüsioloogia ning võrdleva füsioloogia alal rahvusvahelise tunnustuse ja jõudnud nii kõrgele tippu.

Kõrvuti eduka teadustööga olete olnud aktiivne teadusadministraator - juht. Nii ei ole Teile ka presidendi amet võõras olnud. Te olete istunud rahvusvaheliste erialaühingute nagu Kopsu- ja hingamisuuringute ühing ja Rahvusvahelise kudede hapnikuvahetusuuringute ühing presidendi toolil.

Olete olnud ka mitme rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirja toimetuskolleegiumi liige ja korraldanud rahvusvahelisi teadusüritusi. Olete olnud aktiivne ja väsimatu. Aukartustäratav on Teie avaldatud teadustööde maht - ligemale 600 publikatsiooni.

Samas ei ole te meie rõõmuks unustanud oma sünnimaad ja sidemeid siinsete teadusringkondadega. Olete Eesti Teaduste Akadeemia liige. 1994. aastal valiti Teid Tartu Ülikooli audoktoriks.

Hea Johannes Piiper. Eesti tänab teid ja mul on hea meel anda Teile Eesti Vabariigi nimel üle Valgetähe IV klassi orden.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee