In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Rahvusvahelise Teadusparkide Assotsiatsiooni konverentsil "Serving the companies: enlarging the market of business communities in and around Science and Technology Parks" Tallinnas 10. juunil 2002
10.06.2002


Daamid ja härrad!


Mul on hea meel tervitada teid Tallinnas. Teie väärika organisatsiooni esindusliku konverentsi toimumine Eestis on meie jaoks suur vastutus. Samal ajal on see rahvusvaheline tunnustus meie tööle viimase aastakümne jooksul ning innustus edaspidiseks.

Eesti, nagu ka mitmed teised Ida-Euroopa riigid, alustas üleminekut turumajandusele üle kümne aasta tagasi - ajal, mida kogu maailmas iseloomustas tehnoloogia kiire areng ja levik.

Siirdemajanduse areng oli hüppeline. See areng kinnitab, et nii-öelda nullist alustamine võib osutuda lihtsamaks kui olemasoleva struktuuri uuendamine. Välisinvesteeringute abiga suutsime mitmes valdkonnas rakendada mujal maailmas välja töötatud tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi.

Lähiminevikku vaadates peamegi nentima, et Eesti ja mitmed teised riigid on olnud innovatsiooni tarbijad. Samas tuleb rahvusvahelises konkurentsis püsimajäämiseks paratamatult muutuda üha enam innovatsiooni tootjaks. Seda teadvustame üha enam ka Eestis nii ettevõtete kui ka riigi tasandil.

Turumajanduse ja tiheda konkurentsi tingimustes toimiva ettevõtte jaoks on innovatsioon vajalik. Võib koguni öelda, et see on elu ja surma küsimus. Nagu oleme saanud kas või oma põhjanaabritelt õppida, on riigi ülesanne erasektori arendustegevuse ning laiapõhjalise innovatsiooni sihipärane toetamine.

Riikliku tasandi tuge oleme Eestis seni tõlgendanud eeskätt laiemas võtmes. Meie majanduspoliitika püüab tagada soodsad tingimused ettevõtete loomiseks ja kasvamiseks. Teisisõnu - tingimused, kus ettevõtjad saaksid eksperimenteerida ja proovida uusi ideid.

Mõistagi vajavad arenevad ettevõtted ka sobivat tööjõudu. Seetõttu tuleb kiirelt areneva struktuuriga majanduses seada tööturupoliitika eesmärgiks mitte see, et võimalikult vähesed inimesed kaotaksid töökoha, vaid et inimesed leiaksid uue töökoha võimalikult kiiresti.

Lugupeetavad konverentsil osalejad!

Ajastul, mil konkurents on muutunud globaalseks, ei piisa sellistest üldistest meetmetest nagu soodsa ettevõtluskeskkonna loomine ja sobiva tööjõu arendamine. Seetõttu ongi sihikindla innovatsioonipoliitika osaks saanud teadus- ja tehnoloogiapargid. Neil on eriline tähtsus uute innovaatiliste ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisel. On ju ülimalt oluline, et võimalikult suur hulk ettevõtteid saaks võimaluse oma ideid teostada. See loob eelduse teadmistepõhise majanduse hüvede ühtlasemaks jaotumiseks elanike hulgas.

Eelöeldu tõttu on mul hea meel, et käesolev konverents asetab rõhu just rahvusvahelisele mõõtmele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Usun, et järgnev mõttevahetus annab võimaluse õppida nii üksteise vigadest kui ka edust. Soovin teile selleks edu!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee