In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus maavanematega
04.06.2002


President Arnold Rüütel võttis täna Paslepa suveresidentsis vastu maavanemad ja arutas nendega lõunalauas riigi regionaalpoliitika tõhustamise võimalusi.

Ennekõike huvitas presidenti maavanemate hinnang piirkondlikult tasakaalustatud arengu teede kohta ja selleks vajalikule seadusbaasile. Samuti arutleti riigipea ettepanekul Eesti riigi ja omavalitsuste suutlikkuse üle taotleda ja lähitulevikus kasutada regionaalarengu tarvis Euroopa Liidu eraldatavat raha. Maavanemate arvates jätab valmisolek soovida, kuna pole koolitatud piisavalt projektijuhte ega käivitatud maakondades vajalikke arenguagentuure, kes suudaksid projekte koostada ja ellu viia.

Maavanemad pidasid ohtlikuks, et riik kaldub üha enam harukondliku ja nn projektipõhise juhtimise poole, mistõttu kannatab territoriaalselt tasakaalustatud areng. Ka Euroopa Liidu struktuurfondide raha tuleks maavanemate hinnangul suunata ennekõike maakondlike võrgustike kaudu, mitte ministeeriumidest.

Arutlejad olid üksmeelel selles, et regionaalarenguks suunatava raha tõhusam kasutamine on võimalik nii kohalike omavalitsuste kui ka maakondade vahelist koostööd tõhustades. Samuti peeti otstarbekaks eraldada juba järgmise aasta riigieelarvest raha vastavalt Eesti-poolsele omafinantseerimise määrale Euroopa Liidu kaasabil teostatavates regionaalprojektides.

Eelöeldust johtuvalt avaldasid maavanemad toetust presidendi püüdlusele saavutada kogu Eestit hõlmav ühiskondlik lepe, mis aitaks tagada terve Eesti konkurentsivõimelisuse ja vähendada erihuvide domineerimist ühiskonnas.

Presidendi tänasel kohtumisel maavanematega oli kõneaineks ka konkursi ''Kaunis kodu'' laiendamine elamutelt tootmis- ja haldushoonetele ning küladele ja linnadele. Maavanemate hinnangul vajaksid konkursi parimad ka väärikat tunnustust.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Paslepas 4. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee