In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtumisel diplomaatilise korpusega 2. juunil 2002 Paslepas
02.06.2002


Austatud külalised!
Ekstsellentsid!
Head sõbrad!


Tere tulemast siia Noarootsi serva, Pasleppa, Eesti riigipea suveresidentsi. Olete rännanud eile ja täna mööda Läänemaad ja näinud paiku, mida turist ei tea alati otsida. Läänemaal on ju ka Raikküla linnamägi, mida kirjeldab juba auväärt kroonik Läti Henrik. Sinna muistsele kõrgele kaldapangale kogunesid Eesti vanemad Eesti asjade üle nõu pidama. Võiks ehk öelda, et see oli meie esimene parlament. Demokraatia alge kindlasti, kui lubate mul seda nõndaviisi tõlgendada.

Head külalised. Läänemaad avastades olete küllap saanud jälle kinnitust, kui üllatav ja mitmekesine võib olla Euroopa üks väiksemaid riike. Tahan loota, et oma diplomaaditöös olete ka ära näinud, kui kiiresti Eesti muutub ja areneb. Muutunud on kogu maailm ja seda väga lühikese aja jooksul. Meie kohus on muutumistega kaasas käia.

Eestimaa suvi alles algab. See on lühike, kuid lumevaene, nagu ütlevad soomlased. 2002. aasta sügisel algav uus hooaeg poliitikas ja diplomaatias on Eestile omamoodi künnisepakk. Tuleb teha palju tööd nii sise- kui ka välispoliitikas. See paneb proovile poliitikute suutlikkuse lähtuda pikaajalistest huvidest, langetada raskeid, kuid vajalikke otsuseid ja neid mitte edasi lükata. Nii on see ka mujal. NATO ja Euroopa Liidu päevakorras on laienemise kõrval palju muid teemasid, kuid peamine on ikkagi laienemine.

Sisepoliitikas seisavad Eestis sügisel ees kohalike omavalitsuste valimised. Uue aasta algul valib Eesti uue Riigikogu. Valimised toovad teadagi kaasa sisepoliitilise elu pingestumist. Tahaksin loota, et ühtaegu ka teatavat poliitilist korrastumist ja seisukohtade selginemist. Kuid olen veendunud ja julgen Teile täna kinnitada, et võimalikud muutused sisepoliitikas ei too kaasa Eesti välispoliitilise kursi muutust. Me oleme jätkuvalt huvitatud headest suhetest ja koostööst nii ida kui lääne, nii põhja kui lõuna suunal.

Eelmise aasta september muutis oluliselt arusaamu rahvusvahelise koostöö sisust ja eesmärkidest. Uued ohud ja uuenenud julgeolekuolukord nõuavad ühiseid jõupingutusi võitluses terrorismiga. Võitlus organiseeritud kuritegevusega, oma piiride kindlustamine ja muu taoline rõhutab senisest enam turvalisuse tagamise tähtsust.

Eesti ühiskonnas läbi viidud reformid ning EL ja NATO ettevalmistused on meilt nõudnud loovust ja paindlikkust. Sama on nõudnud meilt meie keerukas ajalugu. Oleme õppinud uutes olukordades kiiresti ümber häälestuma ja tõhusalt tegutsema. Eesti on valmis jagama vastutust rahu ja stabiilsuse eest.

Teel NATO-sse oleme Eestis sageli mõelnud selle üle, mida endaga kaasa toome. Oma esinemises Prahas 2. mail ütlesin, et 1,4 miljoni elanikuga Eesti ei lisa just väga palju alliansi statistilisse potentsiaali. Kuid Euroopas on kulda väärt iga rahu ja stabiilsuse ruutkilomeeter, kus see ka ei asu. Meie väike elanikkond on vastavalt avaliku arvamuse uuringutele kindlalt NATO poolt, valmis jätkuvalt kandma 2% rahvuslikust koguproduktist kaitsekulutustena ja vajadusel isiklikult osalema oma riigi kaitsmises. Seega tähendaks Eesti lisandumine NATO-le 45 tuhandet ruutkilomeetrit suuremat stabiilsuse piirkonda meie maailmaosas ning 1,4 miljonit inimest tahtega alal hoida seda rahu ja stabiilsuse ala nüüdismaailma riskide eest.

Eesti liitumine EL ja NATO-ga on muutunud nähtava tuleviku küsimuseks. Praha tippkohtumine novembris on oluline vahejaam pikal teel ja positiivne otsus annaks meile kindlasti energiat järgnevateks jõupingutusteks. Kaitsevõime tõhustamine jätkub intensiivselt ka pärast Prahat.

Diplomaatidele on aga need protsessid Eestis ja Euroopas töö vahetu sisu. Eesti ei oleks praegu nii edukas, kui meid ei toetaks partnerriikide diplomaatide sõbralik kogukond meie omas kodus. Ja heameel on tõdeda, et paljudega teist on mul olnud väga meeldivad kohtumised kas volikirjade üleandmisel, visiitide ettevalmistamisel või muul moel. Ja siinkohal tahaksin avaldada Teile tänu meeldivate hetkede eest meie kohtumistel ja sisukate kõneluste eest. Mind on see teinud väga palju rikkamaks.

Aga täna on siin meie ümber algav suvi. Me oleme paigas, kus juba aastasadade eest on kokku saanud erinevad keeled ja kultuurid. See on osa meie ajaloost ja me oleme selle üle uhked. Nüüd aga nautigem ilusat ilma, head seltskonda ja meie kokkade kätetööd.

Teie terviseks, kallid külalised.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee