In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi tervitus VIII rahvusvahelise laulu -ja tantsupeo "Slaavi pärg 2002" osavõtjatele
02.06.2002


Austatud "Slaavi pärjast" osavõtjad!


Võtke vastu minu lugupidamine ja tervitus teile nii tähtsal pidupäeval!
Eesti Vabariik on läbi oma ajaloo soosinud siin elavate erinevate rahvusrühmade kultuurielu. Seda kinnitab ka kultuurautonoomia seadus, mis võeti vastu 1925. aastal. Seadus andis rahvusvähemustele laialdased õigused ja võimalused oma kultuuritahte teostamiseks. Euroopa riikide hulgas oli Eesti selle seadusega lausa eeskujuks.

Põhimõtteliselt ei ole selle seaduse vaim tänagi kuhugi kadunud. Ja selle tõestuseks on "Slaavi pärg". Eesti kultuur on oma kujunemisloos kokku puutunud slaavi kultuuridega eri aegadel ja erinevais vormides. Need kokkupuuted on eesti kultuuri rikastanud. Kultuuridevaheline dialoog on ühiskondliku stabiilsuse tagatis. Selleks aga, et see dialoog sünniks, peab meil kõigil olema võimalus oma kultuuri arendada. "Slaavi pärg" teenib selles mõttes õilsat eesmärki ja võime üksnes rõõmustada, et jätkub entusiastlikke eestvedajaid.

Soovin teile kõigile head peotuju ning rõõmu oma laulust ja tantsust!


Arnold Rüütel
Kadriorus 2. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee