In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul õhtusöögil Türgi Vabariigi presidendi T.E. hr. Ahmet Necdet Sezeri ja proua Semra Sezeri auks 18. aprillil 2002 Mustpeade Majas
18.04.2002


Austatud president Sezer,
austatud proua Sezer,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad


Meie tuhandeaastane Tallinn võttis teid täna vastu tujukalt jaheda ilmaga. Eestimaa kevad ongi niisugune ja küllap teile harjumatu. Seda soojem on meie külalislahkus Teid meie põhjamaises pealinnas tervitades. Türgi ja Eesti ei vaheta riigivisiite mitte esimest korda. Teile, härra president, nagu ka Teie abikaasale on see aga esimene külaskäik. Tahame loota, et viite meilt kaasa soovi jälle tagasi tulla.

Eesti ja Türgi paiknevad teine teisel pool Euroopa servas. Nii kaugele lõunasse ei ulatunud muistsed viikingite retked ega ka Hansatee. Meie kultuurid ja keeled on erinevad. Erinev on ka meie ajalooline kogemus. Ometi oleme leidnud teineteisemõistmist ja koostöötahet ning seda juba üsna ammu.

Türgi tunnustas ametlikult Eesti Vabariiki 23. jaanuaril 1924, see tähendab 78 aastat tagasi. Türgi ei ole kunagi tunnustanud Nõukogude Liidu okupatsiooni Eestis ja oli esimeste riikide hulgas, kes Eesti Vabariiki taastunnustasid.

Tänaseks on meie diplomaatiliste suhete taastamisest möödunud rohkem kui 10 aastat. Koostöö meie riikide vahel on selle ajaga suure sammu edasi astunud. Oleme vastastikku avanud saatkonnad Ankaras ja Tallinnas. Me oleme kohal, meiega võib suhelda. Meie riikidel on juba olemas tõhus lepinguline baas edukaks kahepoolseks koostööks. Allakirjutamist ootavad dokumendid, mis seda baasi veelgi täiendavad.

Eesti ja Türgi kaubavahetuse maht on viimaste aastate jooksul rõõmustavalt kasvanud. Suur hulk tööd aga seisab meil majandussidemete edendamisel veel ees. Homme sõlmivad pooled Eesti-Türgi Ärikoja asutamislepingu. Kindlasti loob uusi kontakte ka Eesti-Türgi äriseminar.

Mustafa Kemali on palju tsiteeritud. Lubatagu siinkohal korrata veel üht tema mõtet: "Karjased tunnevad ainult päikest, pilvi ja taevatähti, seda käsitavad talupojad üle maailma ühtmoodi, sest lõikus oleneb ilmadest. Türklane ei jumalda muud kui loodust". Kas siin ei peituks võti turismi edendamiseks meie maade vahel? Igal vihmasel ja kõledal Eestimaa sügisel sõidab tuhandeid ja tuhandeid eestlasi teie päikeselistele randadele suve pikendama. Bilanss on suuresti Türgi kasuks. Kõrget taevast ja sooja merevett on meil siin väga lühikeseks ajaks. Puutumatut loodust, ürgmetsi, puhtaid mererandu ja soomaid aga rohkem kui kusagil mujal Euroopas. Olete oodatud meid avastama.

Austatud president Sezer,
head sõbrad,

terrorirünnakud 11. septembril 2001 vapustasid ja muutsid maailma. Kujund kolmandast maailmasõjast teisenes reaalsuseks. Kuid inimkond vajab rahu ja stabiilsust - terves maailmas, igas regioonis, igas riigis ja ka meis enestes. Me vajame kindluse- ja turvatunnet. Me vajame julgeolekut.

Eesti on valinud NATO-ga liitumise tee. Türgi on korduvalt kinnitanud oma toetust NATO laienemisele ja meie liitumiseks alliansiga. Me täname teid selle eest. Mõistame mõlemad põhja-lõuna tasakaalu säilitamise vajadust. Olen kindel, et Eesti võib Türgi toetusele loota ka sügisel Prahas. Eesti tunnustab Türgi edusamme Euroopa Liiduga liitumise protsessis. Vajaduse korral jagaksime teiega heal meelel oma kogemusi läbirääkimistest Euroopa Liiduga.

Head sõbrad. Me räägime täiesti erinevaid keeli. Keelte struktuurid ja niisiis ka meie mõtlemine olevat küll sarnased. Filoloogid kinnitavad, et sarnased on ka mõned sõnad. Nii kõlab eesti unustama türgi keeles unutmak. Alt aga on nii eesti kui türgi keeles üks ja seesama alt. Raske oleks siiski uskuda, et üksnes nende mõne sõna või siis praktilise vajaduse pärast Eestis nii usinalt türgi keelt õpitakse. Pigem on see huvi teie maa, teie vana ja rikka kultuuri ning inimeste vastu. Türgi keele klassid on nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallina Pedagoogikaülikoolis. Tänu teie saatkonna abile on klassid ka väga hästi sisustatud. Keeletunnid on avardanud eestlaste maailmapilti ja õpetanud meid üksteist paremini mõistma. Nii lühenevad vahemaad ja nii edenevad riikidevahelised suhted kõigil mõeldavatel tasanditel.

Lugupeetud president Sezer, austatud proua Sezer. Head külalised. Olete Eestisse alati teretulnud. Minu ja minu abikaasa nimel, kõigi koosolijate nimel lubage mul tõsta klaas Teie terviseks, Türgi rahva auks ja õitsenguks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee