In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President käis Põlula katsefarmis
15.04.2002


President Arnold Rüütel tutvus täna Lääne-Virumaal Põlula katsefarmis põllumajanduslike rakendusuuringute ja aretustegevuse korraldusega. Ennekõike huvitus riigipea Eesti Põllumajandusülikooli Loomakasvatusinstituudi katseprogrammist erinevate veisetõugude toodangupotentsiaali selgitamiseks eesmärgiga tõsta piimatootmise tasuvust.

Põlula katsefarmis selgitavad uurijad viie katserühma põhjal muuhulgas piima koguse ja kvaliteedi sõltuvust loomade söötmisest ja tõust. Pool aastat tagasi alanud katse esmajäreldusena on selgunud, et korraliku söötmisega on saavutatav aastatoodang 10 000 kg piima lehma kohta, mis on ligi kaks korda rohkem Eesti praegusest keskmisest.

President Rüütel tunnustas katsefarmis saavutatud suurepäraseid tulemusi. "Ehkki juba aastaid ei ole põllumajandustootmine ja -teadus olnud Eestis soosingus, on need siiski edenenud tänu haridusbaasi näol loodud sisemisele tugevusvarule. Uuringutesse ja haridusse tuleb jätkuvalt investeerida, sest see on meie tulevik," märkis riigipea.

Loomakasvatusinstituudi direktor prof Olav Kärt juhtis tähelepanu, et toodangu suurendamise võimalused on küll otseseoses töötajaskonna teadmistega, kuid põllumajandushariduse ja -teaduse rahastamist ning seega ka arengut on pärast haridusministeeriumi haldusse üleviimist üha kärbitud.

Põllumajandusminister Jaanus Marrandi kinnitusel taotleb tema juhitav ministeerium järgmiseks aastaks põllumajandusteadusele tänavusest rohkem raha ning samuti on kutseharidus praeguse valitsuse üks prioriteete. Põllumajandusministeerium peab vajalikuks viia õpilaskohtade arv põllumajanduslikes õppeasutustes vastavusse sektori nõudlusega ja stimuleerida õppimist stipendiumide abil.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 15. aprillil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee