In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Paavstliku Nuntsiuse T. E. Peapiiskop Peter Stephan Zurbriggeni volikirja üleandmisel 4. aprillil 2002
04.04.2002


Teie Ekstsellents,

Mul on väga hea meel tervitada Teid kui Püha Tooli kõrget esindajat Eestis.

Eesti ja Püha Tooli vahel on loodud lähedased ja tugevad suhted ühiste üldinimlike väärtuste hoidmiseks ja kaitsmiseks. Rahu ja vabadus, iga inimene oma kordumatuses, inimese eneseväärikus - kõik need algutõed on loomulik alus, millel rajaneb Eesti ja Püha Tooli vastastikune usaldus ning koostöö nende ideaalide elluviimiseks.

Eesti hindab kõrgelt Tema Pühaduse Paavst Johannes Paulus Teise rolli rahu ja armastuse sõnumi levitamisel kogu maailmas. Meil on olnud õnn võõrustada Püha Isa ka Eestis. Sellest 1993. aastal toimunud visiidist on paljudel Eestis kõige soojemad mälestused. Meid liigutas hingepõhjani see lahke tähelepanu ja hool, mida Püha Isa osutas meie iseseisvuse taastanud kodumaale, mille tema kauge eelkäija oli nimetanud Terra Marianaks ehk Maarjamaaks.

Rahu ja armastuse sõnum on ka uuel aastatuhandel niisama päevakohane ja oodatud kui eelmisel ja nagu ikka ja alati. Eesti toetab Tema Pühaduse poolt maailma riigipeadele ja valitsusjuhtidele läkitatud Assisi rahudekaloogi põhimõtteid ning Püha Isa pöördumises "Urbi et Orbi" väljendatud soove.
Loodame, et maailma riikide ja rahvaste liidrid võtavad neid palveid kuulda ja teevad kõik nendest oleneva hävingut külvavate konfliktide lõpetamiseks.

Austatud peapiiskop!

Ma tänan Püha Isa tervituste ja südamlike sõnade eest. Olen veendunud, et Eesti ja Püha Tooli vahel areneb viljakas ja pikaajaline koostöö.

Soovin Teile siiralt edu Teie missioonis Püha Tooli ja Eesti suhete edendamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee