In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Liibanoni Vabariigi suursaadiku hr. Ahmed Ibrahimi volikirja üleandmisel 4. aprillil 2002
04.04.2002


Teie Ekstsellents,


Mul on hea meel tervitada Teid kui esimest Liibanoni Vabariigi suursaadikut Eestis.

Eesti ja Liibanoni suhted on alles väga lühiajalised, kuid nad on arenenud sõbralikult ja teineteise huve austades. Vastastikuste teadmiste avardamise ja kontaktide laiendamise huvides on kindlasti vajalik suhteid aktiviseerida.

Eestil ja Liibanonil on palju sarnaseid jooni. Väikeste mereäärsete riikidena on meid alatasa riivanud ajalootormide keerised. Ka praegu on Lähis-Ida konflikti äärmise eskaleerumise tõttu ärevad ajad nii Liibanonis kui kogu regioonis. Eesti näeb taolisest olukorrast väljapääsu ainult rahumeelsete meetmete kaudu. Oleme andnud ka omapoolse panuse rahu kindlustamisse Lähis-Idas. Eesti rahuvalvajad ja vaatlejad on piirkonnas ÜRO värvides viibinud juba 90-ndate aastate keskpaigast. Loodame, et sellest tegevusest on tõusnud kasu ka Liibanonile. On ju konfliktide ja kannatuste ärahoidmine globaliseeruvas maailmas eesmärk, mida jagame.

Soovin Liibanonile edu suhete arendamisel Euroopa Liiduga Vahemere koostöö raamides ja kahepoolse partnerluse alusel. Eesti valmistub Euroopa Liidu liikmeks saades samuti laiendama oma suhete diapasooni Vahemere riikidega. Loodan, et seeläbi tihenevad ka Eesti kontaktid Liibanoniga.

Härra suursaadik!

Eesti ja Liibanoni kahepoolsed kaubandus-, majandus - ja kultuurisidemed vajavad kindlasti edasist arendamist. Meie riikide senised sõbralikud suhted annavad põhjust loota, et see meil ka õnnestub. Loodan sealjuures ka Teie isiklikule panusele.

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis meie riikide vaheliste suhete edendamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee