In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi tervitus I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumile 22. märtsil 2002 Tallinnas
22.03.2002


Tervitan südamest I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumist osavõtjaid. Võtan foorumi patrooniks olemist kui privileegi, aga ka kui kohustust aidata meie ühiskonnal selgusele jõuda Euroopa Liidu olemuses ja Eesti liitumise eesmärkides. Tänan selle võimaluse eest Eesti Euroopa Liikumist.

Täna on põhjust endalt küsida, missuguses Euroopas tahame me elada, millisesse Euroopa Liitu kuuluda.

Euroopa Liidu tulevikku vaagiv konvent on pidanud Brüsselis oma esimesed istungid. Eesti jaoks algas koos konvendiga uus ajajärk meie Euroopa-integratsioonis, sest meie esindajad on nüüdsest kaasatud Euroopat kujundama. See annab ühtlasi igale Eesti kodanikule võimaluse aktiivselt kaasa rääkida. Selleks ongi viimane aeg. Ja on ütlemata selge, et Euroopa-teemade arutelus on kõigil õigus oma sõna sekka öelda.

Võrsuvad ideed ja algatused ei pea täpselt sõnastama mudeleid, mille järgi Euroopa asju tulevikus korraldama hakatakse. Aga ühisväärtused ja sihid, mida Euroopa peab ka tulevikus järgima, kehtestuvad just nimelt kodanike ja nende ühenduste arvamuste alusel. Kui ühiskonna hääl on piisavalt tugev, saavad ja peavad sellele tuginema ka poliitikud. Tulevikukonvent saabki enda ees seisva üleande edukalt lahendada vaid siis, kui toetub tugevalt ühiskonnas valitsevatele arvamustele ja hoiakutele.

Tulevikukonvendi teemadering puudutab Euroopa Liidu institutsionaalset ülesehitust ja õiguslikke aluseid. Et Euroopa jääks truuks mitmekesisusele- oma koostöö ja ideede allikale, on oluline kõigi riikide ja rahvaste võrdväärne kohtlemine. Ainult nii tagame arvukate sidemetega ühte põimitud riikide ja rahvaste ühenduse edu.

Loodetavasti annab foorum ja Eestis hoogustuv diskussioon Euroopa küsimustes kindlustunnet ka Eesti Riigikogu ja Valitsuse esindajatele Euroopa Liidu tulevikukonvendis.

Soovin foorumile sisukaid istungeid ning järjekindlust oma ettevõtmise jätkamisel, sest Euroopa meie ümber ja - miks ka mitte meis eneses - vajab kujundamist edaspidigi. Jään huviga jälgima Euroopa-alast diskussiooni Eestis, et kaasa lüüa, kus võimalik.


LugupidamisegaArnold Rüütel

Kadriorus 21. märtsil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee