In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President India suursaadiku T.E. Om Prakash Gupta volikirja üleandmisel 21. märtsil 2002 Kadriorus
21.03.2002


Teie Ekstsellents, härra suursaadik,

mul on hea meel tervitada Teid kui India suursaadikut Eestis.

Eesti ja India suhted on viimase kümne aasta jooksul arenenud viljakalt ja teineteise huve austades. Geograafilisele kaugusele vaatamata oleme leidnud mitmeid vastastikku huvipakkuvaid koostöövorme. Toimunud on ka kõrgetasemelisi visiite, millele ootame kindlasti jätku.

India pakub kogu maailmas huvi kui sügavate kultuuritraditsioonidega maa. Ka Eestis on paljud india kultuuri enda jaoks avastanud ning see huvi kindlasti ainult suureneb. Seetõttu on kultuuri- ja hariduskoostööl Eesti ja India vahel väga head väljavaated. India on omalt poolt teinud palju oma maa ja kultuuri tutvustamiseks Eestis. Paljudel Eesti õppuritel on olnud võimalus end India stipendiaatidena kohapeal täiendada.

Eestil on iseseisvuse taastamise järgsest aastakümnest kogunenud suur ühiskondlike, majanduslike ja sotsiaalsete reformide kogemus. India on omakorda üle poole sajandi kestnud iseseisvusperioodi vältel tõusnud maailma üheks juhtivaks teaduse ja tehnoloogiariigiks. Usun, et reformide alased kogemused ja infotehnoloogia alane koostöö võiksid olla valdkonnad, milles Eesti ja India saavad sidemeid arendada.

Eestit ja Indiat ühendavad rahu, demokraatia ja rahvusvahelise koostöö põhimõtted, mille nimel saame ühiselt tegutseda.

Indial on väga suur roll stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel Aasias. Piirkonna ühe võimsaima riigina on Indial head võimalused suhete arendamiseks heanaaberlikkuse vaimus, mis lisaks stabiilsust kogu regioonis. Meil on hea meel näha India põhimõttekindlat suhtumist terrorismivastases võitluses. On ju konfliktide ja kannatuste ärahoidmine globaliseeruvas maailmas üks eesmärk, mida jagame.

Härra suursaadik!

Eesti ja India kahepoolsed kaubandus-, majandus - ja kultuurisidemed vajavad kindlasti edasist arendamist. Meie riikide suhete senine käik annab põhjust loota, et see meil ka õnnestub. Loodan sealjuures ka Teie isiklikule panusele.

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis meie riikide vaheliste suhete edendamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee