In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Brasiilia Liitvabariigi suursaadiku T.E. hr. Luiz Henrique Pereira da Fonseca volikirja üleandmisel 21. veebruaril 2002 Kadriorus
21.02.2002


Teie Ekstsellents,
Härra suursaadik,

Mul on hea meel tervitada Teid kui Brasiilia Liitvabariigi suursaadikut Eestis.

Eesti ja Brasiilia suhete alus pandi juba eelmise sajandi alguses, kui Brasiilia Eestit tunnustas ja toetas meie saamist Rahvaste Liidu liikmeks. Täna on suhete arendamine igati loomulik vaatamata suurele vahemaale, sest Brasiilia on üks maailma suurima majandusega riike ja Eesti laiendab oma välissuhtlust mitmes suunas.

Eestit ja Brasiiliat seob ka Brasiilias elav eesti kogukond, kelle edukas käekäik näitab, et eestlaste ja brasiillaste vastastikusel sõprusel ja koostööl on väga head eeldused.

Mul on väga meeldivad isiklikud mälestused 1992. aastal Brasiilias viibimisest, kui Rio de Janeiros leidis aset rahvusvahelise keskkonnakaitse konverentsi tippkohtumine. Eks ole vahemaade vähenemise ja globaliseerumise ilming seegi, et keskkonnakaitse on ühtviisi iga riigi huvides, olgu Euroopas või Ameerikas.

Eestil on kavas oma kontakte Lõuna-Ameerika riikidega tihendada ka Ameerika Riikide Organisatsiooni kaudu, mille vaatlejaks Eesti hiljuti sai. Olles sellisel tasemel esindatud, saame kindlasti parema ülevaate Ameerika riikide koostööst ning suudame täpsemalt kavandada ka suhete arendamist Brasiiliaga.

Härra suursaadik!
Eesti ja Brasiilia kahepoolsed kaubandus-, majandus - ja kultuurisidemed vajavad kindlasti edasist arendamist. Meie riikide senised sõbralikud suhted annavad põhjust loota, et see meil ka õnnestub. Loodan sealjuures ka Teie isiklikule panusele.

Soovin Teile kogu südamest edu Teie missioonis meie riikide vaheliste suhete edendamisel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee