In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul õhtusöögil 18. märtsil 2002 Varssavis
19.03.2002


Teie kõrgeausus härra Poola Vabariigi president,
austatud proua Jolanta Kwaśniewska,
daamid ja härrad!

Mul on südamest hea meel võimaluse üle teha oma riigivisiit Poola Vabariiki. Mina ja minu abikaasa oleme kogu tänase päeva jooksul tundnud erilist soojust ja sõbralikkust. See on kinnituseks meie kahe riigi headest suhetest, mis ühelt poolt baseeruvad sajanditepikkusel ajalool ja teiselt poolt tänapäeva maailma tihedal koostööl.

Meie suhteid iseloomustab teineteisemõistmine. Nii Eesti kui Poola on olnud edukad reformiriigid ja meie mõlemad teeme jõupingutusi valmistumaks liitumiseks Euroopa Liiduga. Poola on väljendanud kindlat toetust Eesti NATO-suunalistele püüdlustele. Oleme selle toetuse eest siiralt tänulikud. Ka meie oleme Poola edule kaasa elanud, seda nii 80-ndate aastate sündmuste aegu kui ka ajal, mil Poola NATO-sse kutsuti.

Kui palju teavad tänapäeval eestlased Poolast või poolakad Eestist? Viimased aastakümned on meid ehk mõnevõrra võõrutanud, kuid tasapisi oleme üksteist taas leidmas. Arenguruumi stereotüüpidest vaba mõistmise ja sügavamate teadmiste juurde jõudmiseks on aga veel küllaga. Loodan, et käesolev visiit aitab sellele kaasa, tugevdades ühtlasi ka meie ärimeeste vahelisi kontakte.

Eesti ja Poola suhete küllalt pikk ajalugu sisaldab erinevaid sündmusi ja fakte. Ajalooraamatust loeme näiteks 16. sajandi lõpul Tartusse rajatud Jesuiitide gümnaasiumist ja tõlkide seminarist. 1584. aastal lubas Poola kuningas Stefan Batory Tartu linnal kasutada puna-valget lippu, mis on Tartu lipuna kasutusel tänaseni ja Tartu linna vapil Poola krooni, mis oli sellel kuni 1918. aastani.

Enne Teist maailmasõda andsid Poola üliõpilased ja erinevate valdkondade teadlased Tartu Ülikoolis ning Eesti teadlased ja üliõpilased Poolas tunnistust intensiivsetest kontaktidest hariduse ja teaduse vallas. Tartu Ülikool valis toona oma audoktoriteks üheksa silmapaistvat Poola teadlast, sealhulgas ka Poola president Ignacy Mościcki, kes 1930. aastal tegi oma esimese välisvisiidi Eestisse.

Teine maailmasõda katkestas meie sidemed. Kurb ajalooline ja poliitiline kogemus on Eestil ja Poolal sarnane. Aga täna elame uues ajas. Eesti ja Poola on taas iseseisvad ja sõltumatud riigid. Juulis 1992 kirjutati Tallinnas alla mitmed Eesti ja Poola suhteid puudutavad lepingud, sealhulgas "Sõbraliku koostöö ning Läänemeremaade heanaaberlikkuse leping".

Täna võime tõdeda, et suhtlemine ja koostöö Eesti ja Poola vahel muutub üha aktiivsemaks ulatudes pea kõikidesse eluvaldkondadesse. Mitte sugugi vähem olulised pole ka isiklikud kontaktid meie riikide ja rahvaste vahel. Härra president, Teie isiklik panus meie kahe riigi suhete arendamisse on olnud märkimisväärne. Oleme tänulikud Teie julgustavate ja toetavate sõnade eest meie NATO pürgimustele.

Lubage mul, härra president, tõsta klaas Teie ja proua Jolanta Kwaśniewska ning kogu Poola rahva terviseks ja Poola Vabariigi õitsenguks.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee