In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi tervitus Varssavi majandusseminaril 18. märtsil 2002
18.03.2002


Austatud võõrustajad
Daamid ja härrad

Mul on hea meel avada tänane majandusseminar ja tervitada teid Eesti esindajate poolt. Täna oleme siin selleks, et luua üheskoos uusi võimalusi koostööks, mille kaudu parandame nii endi kui ka meie riikide elujärge.

Eesti ja Poola ei ole küll naabrid, kuid asuvad lähestikku nii geograafiliselt kui ka majanduspoliitiliselt.

Lähiajaloos, veidi üle kümne aasta tagasi, elasid Eesti ja Poola majandused läbi tõsised vapustused. Vahepealsed aastadki ei ole olnud vennad. Siiski on nende aastate jooksul toimunud reaalne edasiminek. Poola ja Eesti elanike elatustase on tõusnud ligi 40 protsendile Euroopa Liidu keskmisest.

Paralleelselt meie riikide üldise arenguga on mitmekordistunud Eesti ja Poola vaheline kaubavahetus. Kasvuruumi on siiski palju nii kaubanduse kui ka vastastikuste investeeringute osas. Seetõttu tervitan viimase paari aasta jooksul toimunud vabakaubanduslepingute laiendamist.

Vastastikuste majandussidemete tihendamisest tulenev kasu on kahtlemata mõlemapoolne ja oluline ka valmistudes Euroopa Liidu liikmeks saamiseks. Euroopa Liitu astumine avardab ettevõtete võimalusi. Teisest küljest teame väga hästi, et tekivad probleemid uute nõuete ja tingimustega kohanemisel. Seetõttu peaksime küsima teineteiselt nii ettevõtte kui ka riigi tasemel: milliseid eeliseid võiks meile anda omavaheliste suhete tihendamine?

Head ettevõtjad!

Vastuste leidmisele ja raskuste ületamisele aitab ju kaasa kogemuste vahetamine ja teineteiselt õppimine. Edu kindlustamisel on raske üle hinnata mõlema riigi ettevõtjate riskijulgust, visadust ja töötahet. Silmast-silma kontakt, käepigistus, sõbralik sõna on kõige parem algus teineteise tundmaõppimiseks ja koostööks. Edukat seminari teile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee