In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Ameerika Kaubanduskoja Eestis 5. aastapäeval 31. jaanuaril 2002
31.01.2002


Teie Ekstsellents Ameerika Ühendriikide suursaadik
Lugupeetav Ameerika Kaubanduskoja töötajad Eestis
Daamid ja härrad,

Tervitan ja õnnitlen teid Ameerika Kaubanduskoja viienda aastapäeva puhul!

Viis aastat on pikk aeg nii kiirelt arenevas majanduses nagu Eesti. Need viis aastat ei ole olnud vennad - me oleme näinud nii paremaid kui ka halvemaid aegu. Aga nende aastate jooksul oleme tugevdanud vundamenti, millele rajame Eesti tuleviku. Lubage mul arutleda riigi ja välisinvestori suhte üle Eesti majanduselus.

Välisinvestoritel on olnud oluline roll Eesti majanduse edendamisel. Välisinvesteeringud täiendavad Eesti ettevõtete investeerimisvõimalusi, toovad Eestisse uusi teadmisi ja tehnoloogiat. Välisosalusega ettevõtted on kasumlikud, kuigi maksavad töötajatele keskmisest kõrgemat palka.

Oleme uhked, et Eesti on muutunud soodsaks investeerimiskohaks. Rõõmuga kuulsime, kuidas USA suursaadik härra DeThomas kirjeldas Eestit kui üht ärisõbralikumat majandust. Tahame teha kõik, et see oleks nii ka tulevikus.

Arvan, et olete minuga nõus kui ütlen, et riik saab ettevõtlusele kaasa aidata eelkõige stabiilse majanduskeskkonna loomisega. See on olnud ka Eesti riigi poliitiliste valikute eesmärk.

Stabiilsusest üksi aga ei piisa. Soodsa ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna loomiseks säilitab Eesti võrdsed tingimused kodu- ja välismaistele investoritele. Ainult siis võime loota, et välisinvestorid jätavad kasumi Eestimaale ja teevad uusi investeeringuid.

Valitsuse kohustus on toetada ka muid majanduse arengufaktoreid. Nende hulgast tooksin eelkõige esile riigi targalt suunatud kulutused infrastruktuuri ja keskkonda ning elanikkonna haridus- ja kvalifikatsioonitaseme tõstmisesse. Kahtlemata on vajalik õigusliku keskkonna jätkuv parendamine ning õigusaktide rakendamise tugevdamine. Seejuures on oluline ka korruptsioonivastane võitlus. Märkimata ei saa jätta poliitika kujundamist vastavalt üldsuse heakskiidu saanud arengukavadele. Riikliku poliitika edu märk oleks ka see, kui välisinvestorid paigutaksid üha enam kapitali pealinnast väljapoole.

Neid eesmärke toetab Eesti liikumine Euroopa Liidu suunal. Majandusliku potentsiaali täielikumaks teostamiseks on vajalikud head suhted ka teiste maadega, eriti pean siinkohal silmas Venemaad.

Te küsite, mis suunas liigub Eesti majandus 21. sajandil? Areng Euroopa Liidu standardite suunas ning paranev koostöö Venemaaga kirjeldavad hästi paari järgmise aastakümne muutusi. Veel terve põlvkonna vältel on meie eesmärgiks järelejõudmine, kuid meil on privileeg õppida arenenud tööstusriikide kogemusest.

Üheks kogemuseks on tõdemus, et koostööd tehes areneb ka meie majanduselu. Eriti oluline on see Eestis, kus on üks maailma avatum majandus. Eesti on nii väike riik, et paljud teda ei teagi. Siiski oleme globaliseerunud maailmas partnerid ja konkurendid. Ilmekalt kinnitavad seda tugevad kaubandussidemed ja märkimisväärsed investeeringute vood Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ja seda hoolimata märkimisväärsest geograafilisest kaugusest! Soovime nende suhete jätkumist ja süvenemist.

Tugevdamaks partnerlust ja säilitamaks konkurentsivõimet peame arendama oma tugevaid külgi, kaitsma ja säilitama oma eripära, end parendama teistest kiiremini. Riigi rolli selles protsessis ma juba kirjeldasin. Teilt, lugupeetavad ettevõtjad, ootan eelkõige pealehakkamist ja uuenduslikku mõtlemist. Kui läheb hästi ettevõtjatel, võidab sellest kogu Eesti.

Soovin teile veel kord jõudu ja edu. Tänan teid tähelepanu eest.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee