In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President rahvusvahelisest sümpoosionist "Avoiding Aging Catastrophe" osavõtjatele28. jaanuaril 2002
28.01.2002


Austatud sümpoosionist osavõtjad!


Esimene ulatuslik rahvusvaheline arupidamine ühiskonna vananemisega seotud probleemide üle leiab aset Eestis. Ning usun, et mitte juhuslikult. Meie vähem kui 1,5 miljonilise elanikkonnaga riiki on iseloomustamas rahva-arvu vähenemine kümnendiku võrra viimase kümne aasta jooksul, sündimuse märkimisväärne langus, rahvastiku vananemine ning sotsiaalse tagapõhjaga haiguste senisest ulatuslikum levik. Paljudki nendest probleemidest on iseloomulikud Õhtumaale tervikuna, osa aga siirdemajandusega riikidele, kelle hulka Eesti samuti kuulub.

Ent selliseid rahvaid, kellel praeguste arengute jätkudes on 15 aasta pärast sama palju ülalpeetavaid kui maksumaksjaid, on sootuks vähem. Just seetõttu on Eestis täna eriti aktuaalne kesk- ja vanemaealiste inimeste elukvaliteedi tõstmine ning töövõimelise ja tahtelise elanikkonna osa suurendamine kõne all oleva vanusekategooria inimeste arvel. Me ei tohiks unustada, et ka vanad inimesed on ühiskonna jaoks väärtus ja ressurss ning seda eeskätt nende elukogemuse, teadmiste ning stabiilsuse tõttu. Me ei tohiks ka toetada stereotüüpe, mille kohaselt üksnes noored on aktiivsed ja vanad väsinud. On olemas väsinud noori ja aktiivseid vanureid. Iga inimene on kordumatu ja eripärane.

Parim ühiskonna arenguks on see, kui ühendatakse noorte uued teadmised, ideed ja energia vanade kogemuse ja elutarkusega. Mõlemat tuleb hinnata, mõlemad on väärtused. Ühiskond peab arvestama vanadega, kuid see ei tohi olla suhtumine kui hooldatavatesse, kellessegi, keda tuleb üle jõu ülal pidada. Arvestamine tähendab ennekõike seda, et leitakse võimalused kõikide inimeste võimete rakendamiseks ja hädasolijate aitamiseks.

Avaldades tänu Tallinna Tehnika Ülikoolile sümpoosioni korraldamise eest, näen selles ka olulist märki ja tähendust: teadlased ning tudengid, kes on kas ealt või hingelt alati noored, on asunud koos oma teiste riikide kolleegidega lahendama ühiskonna vananemisega seotud probleeme.

Soovin sümpoosionist osavõtjaile jõudu ees seisvate probleemide tasakaalustatud lahenduste leidmiseks.


Arnold Rüütel

Kadriorus 28. jaanuaril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee