In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President foorumile "Eesti põlevkivienergeetika arenguteed"
23.01.2002


Austatud energeetikafoorumi korraldajad!
Lugupeetavad osavõtjad!


Kahetsedes, et ei saa isiklikult kohal viibida, on mul siiski heameel saata oma tervitused tänasel päeval nii vajalikule foorumile. Taas seisab Eesti ja Eesti energeetikasektor lahkteel, kus küsime endilt: kuidas minna edasi?

Kaugemasse tulevikku vaadates on energiapoliitika kujundamise põhimõtted lihtsad, samad nii Eestis kui ka mujal Euroopas:

- energia vaba turg;
- energia varustuskindlus;
- keskkonnahoid.

Mil moel ja millise kiirusega nende eesmärkide poole liigume, on küsimus, millele vastuse leidmisel aidaku kaasa ka tänane foorum.

Lähtealused on teada. Eestis ei ole lähiaastatel alternatiivi, mis suudaks asendada põlevkivist toodetud energiat. Et tõsta põlevkivienergia tootmise efektiivsust ja keskkonnasäästlikkust, tuleb teha investeeringuid.

Põlevkivi kõrval on ruumi ka alternatiivsetele energiaallikatele, olgu selleks siis maagaas või taastuvad energiaallikad.

Kuigi energeetikasektoris on kiirelt lahendamist vajavaid küsimusi, tuleb teelahkmel olles silmas pidada ka kaugemat tulevikku. Toetan akadeemikute ja keskkonnaorganisatsioonide seisukohta, et tuleb koostada uus energeetika arengukava ning tegutseda sellest lähtuvalt.

Soovin Teile selleks tegusaks foorumiks jõudu ja avatud meelt! Arutelus selgugu tõde.Arnold Rüütel

Kadriorus 23. jaanuaril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee