In English

Proua Ingrid Rüütel
Ava print vaates

Proua Ingrid Rüütli 2005. aasta tegevuse ülevaade

Proua Ingrid Rüütli 2005. aasta tegevuse ülevaade

Allpool on ära toodud vaid need üritused ja ettevõtmised, kus Vabariigi Presidendi abikaasa on käinud ja esinenud üksi. Puuduvad ametlikud üritused ja kohtumised, riigi- ja maakonnavisiidid jms, kus on käidud koos presidendiga. Mainitud pole ka arvukaid ühiskondlike organisatsioonide koosolekuid.

PATROON

KEILA SOS LASTEKÜLA. 7.sünnipäev 16.06.2002. Pidev.

“KODUKIRJA” KAUNI KODU KONKURSID. Esitas “Kodukiri” ja Pindi Kinnisvara 04.02.2002. Kõik konkursid.

PELGULINNA SÜNNITUSMAJA TOETUSFOND. Esitas TF Nõukogu 12.11.2001. Pidev.

TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFOND. Esitas TF Juhatus. 14.02.2002. Pressikonverents. Pidev.

ARNO TALI SIHTKAPITAL. Arno-Teele Stipendiumid, Õpetaja Lauri Tiitlid. Esitas AT Sihtkapitali juhatus 13.05.02. Pidev.

TARTU LASTE TUGIKESKUS. Esitas Heade Mõtete Nõukogu 15.05.2002. Pidev.

HINGEABI ASSOTSIATSIOON USALDUS. Esitasid Nõukoja liikmed 20.06.2002. Pidev.

EESTI POLITSEI NAISTE ÜHENDUS. Esitas Ulvi Oksa Euroopa Naispolitseinike Ühenduse juhatusest 04.11.2003. Asutamiskonverents 24.11.2003. kell 13.00 Olümpias.

EESTI NAISLAULU SELTS. Esitas Eesti Naislaulu Seltsi esinaine Kaie Kuslap 19.12.2003. Pidev.

EESTI RAHVAMUUSIKATÖÖTLUSTE FESTIVAL 19.03.2004. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Ka žürii liige. Esitas projektijuht Rein Vill 12.01.2004. Korduv.

MTÜ ZAPAKAZZ 2004. a. LUULEKONKURSS. Esitas Vallo-Andreas Hallik MTÜ Zapakazz juhatuse esimees 20.02.2004.

PORKUNI PILLAR 05.-06.06.2004. Esitas Ülle Fershel Tamsalu Kultuurimaja 06.03.2004. Korduv.

VALGE ROOSI FONDI patroon ja nõukogu liige. Esitas Naiskodukaitse esinaine Dagmar Mattiisen 10.03.04. Valge Roosi balli korralduskomisjoni koosolekul. Pidev.

FOLKLOORIFESTIVAL “VIRU SÄRU”. Festival kordub regulaarselt üle aasta. Korduv.

Galerii KUNST & DISAIN Viru Keskuses. Esitas galerii juhatuse liige Ilme Rätsep 06.12.2004. Pidev.

Eesti Segakooride Liidu EMAKEELEPÄEVA KONTSERT 14. märtsil 2005. Esitas juhatuse esimees Raul Talmar 10.12.2004.

Rahvusvaheline konverents “NAISTE TERVIS SELLEL SAJANDIL” 25.-27.04.2005. Tallinnas. Esitas 29.12.2004. Vahur Keldrima Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist. Ühekordne.

Rahvusvaheline JUTU-UURIJATE (ISFNR) XIV ÜLEMAAILMNE KONGRESS 26.-31.juulil 2005 Tartus. Esitas korralduskomitee nimel PhD Mare Kõiva 12.12.2004. Ühekordne.

Ida-Virumaa vähihaigete noorte taastusravi kampaania “SÕNAD TEOKS - MURES TOEKS!”. Esitas Eesti UNESCO Noorsookeskuse juhataja Maia Lust 09.02.2005.

Eesti rahvapärandi ja kirjavara esitamise selts LOOMINE. Nõukoja liige ja patroon. Esitas SA LOOMINE juhatuse esimees Anne Velt 17.02.2005. Pidev.

Rahvusvaheline IFCW konverents “LAPSED JA VAESUS” 19.-23.09.2005 Tallinnas. Esitas Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm 25.02.2005. Ühekordne.


OSALUS EESTI ÜHISKONDLIKES ORGANISATSIOONIDES

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu esimees
Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum nõukogu liige
Rahvuskultuuri Fondi nõukogu liige
Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige
Valge Roosi Fondi nõukogu liige
Hurda preemiate komisjoni liige
Presidendi Kultuurirahastu presidendi abikaasa allfondi asutaja ja nõukogu esimees
Eesti Klubi juhatuse liige
Ühingu Usaldus nõukogu liige
Eesti Heliloojate Liidu liige
Emakeele Seltsi liige
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige
Eesti Folklooriseltsi liige
Pärimusteatri Loomine nõukoja liige
Villem Grünthal-Ridala poeemi “Püha Rist” toimetuskolleegiumi liige
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu auliige


OSALUS VÄLISMAA TEADUS- JA KULTUURIORGANISATSIOONIDES

Rahvusvahelise Folkloorifestivalide ja Rahvakunsti Organisatsiooni (CIOFF) Eesti rahvusdelegaat ning kultuurikomisjoni liige Põhja-Euroopa sektori esindajana
Rahvusvahelise Rahvamuusika Nõukogu (ICTM) Eesti rahvussektsiooni esimees
Rahvusvahelise Fennougristide Komitee liige
Soome Rahvatantsu Sõprade Seltsi auliige
Soome Kirjanduse Seltsi välisliige
Kalevala Seltsi välisliige
Soome-Ugri Seltsi välisliige


LOENGUD, ETTEKANDED, KÕNED

Rahvusvahelised üritused Eestis ja välismaal
Eesti-Soome folkloristide koostööst - Soomes Raumas rahvamängude seminaril 10. märtsil.

Hariduse ja kultuuri rollist eesti rahvuse ja riigi kujunemisel - Soome-Eesti Seltsis Eesti iseseisvuspäevale pühendatud pidustustel Raumas 10. märtsil.

Naiste roll Eesti kultuuris ja ühsikonnas -- Rahvusvahelise Euroopa Ühenduse ''Rehabilitation in Multiple Sclerosis'' 10. igaaastane kohtumine 19. mail Tallinnas.

Tervituskõne Liivi päevadel 6. augustil Lätis.

Eesti vähemusrahvuste kultuurirühmade väärtushinnangutest - Vähemus- ja regionaalkeelte rahvusvahelisel konverentsil Roostal 1. oktoobril.

Eestis
Eesti regivärsiliste rahvalaulude muusikaline tüpoloogia - Tartus Kirjandusmuuseumis Eesti Kultuuriloo ja Folklkoristika Tippkeskuse aastakonverentsil 28. jaanuaril

Hariduse rollist eesti rahvuslikus arengus - Tallinna Pedagoogikaseminaris 22. veebruaril

Eesti keele staatusest ja rollist tänapäeval - Emakeelepäeval 14. märtsil 2005 Tartu Ülikooli aulas Eesti Segakooride Liidu kontsertaktusel

Eesti seltsiliikumise rollist eesti rahvuslikus arengus - Seltsiliikumise aasta avaüritusel “Ikka üheskoos” 18. märtsil Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis

Eesti koolinoorte väärtushinnangutest ja huvialadest - Tartu Akadeemilise Naiste ühingus 29. aprillil

Eesti koolinoorte väärtushinnangutest ja huvialadest - Eesti Ajalooõpetajate Seltsi aastakoosolekul Tallinnas 5. novembril

Rahvakultuur kui elurõõmu allikas - assotsiatsiooni Usaldus konverentsil Pühajärvel 23. septembril

Eesti folklooriliikumisest Haapsalus pärimuskultuuri seminaril 29. septembril

Raamatu “Pärimuskultuur Eestis - kellele ja milleks” esitlus Tallinnas konverentsil “Individuaalne ja kollektiivne pärimuskultuuris” 4. novembril

Isadepäeva kõne Estonia kontsertsaalis 13. novembril

Millist isa soovivad endale eesti lapsed - Tartu Laste Tugikeskuse konverentsil 2. detsembril


SÕNAVÕTUD, TERVITUSED

Meenutusi Paul Aristest - juubelikonverentsil Tartu Ülikooli aulas 3. veebruaril

Tallinna Linnupuu lasteaias kuulmishäiretega laste haridusprobleeme puudutaval nõupidamisel

Avasõna ja osalus žüriitöös Põlva rahvamuusikaseadete konkurss-festivalil Põlva folkfest 19. märtsil Põlva kultuurikeskuses

Tervitus Tartu Ülikooli akadeemilise naiskoori juubelikontserdil Tartus jaani kirikus 1. aprillil

Avatervitus Tõrvas kandlepäeval 23. aprillil

Avasõna rahvusvahelisel konverentsil “Naiste tervis sel sajandil” (EAWHR Annual Conference Gender & Health). 25. aprillil Tallinnas

Kihnu käsitöömeistri Roosi Karjami juubelil 30. aprillil Kihnus

Valge Roosi balli avatervitus Tallinnas Estonia kontsertsaalis 1. mail

CIOFFi Põhja-Euroopa sektori koosolekul folkloori tänapäevastest esitusvormidest 7. mail Tallinnas

Suurte perede emade vastuvõtul Kadriorus emadepäeval 8. mail

Uue aabitsa esitlusel Tallinnas Kirjanike Majas 19. mail

Avasõna rahvusvahelisel konverentsil 10th Annual Meeting of Rehabilitation in Multiple Sclerosis 19. mail Tallinnas Viru konverentsi saalis

Keila kirikus eesti naisele pühendatud altari avamise puhul Keila Kultuurikeskuses 22. mail

Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu korraldatud laste tervisliku toitumise lepingu allkirjastamisele järgnenud pressikonverentsil Radissoni hotellis 23. mail

Lastekeskuse avakõne 1. juunil Tallinnas

Pimedate raamatunäituse avakõne 1. juunil Tallinnas

SOS Lasteküla juubelil 16. juunil Keilas

Kaali külastuskeskuse avamisel 17. juunil Kaalis

Saarte naiste päeval ja saarte folklooripäeval Hiiumaal 16. juulil

Avasõna Tallinna noorte turvakeskuse konverentsil 19. septembril

Tervitus Tria logose festivalil Ukraina kirikus 28. septembril

Tervitus Tallinna noorte turvakeskuse sünnipäeval 6. oktoobril

Kohtumisel Vantaa eesti keele õpetajatega 14. oktoobril

Vendade Raudade juubelile pühendatud laste joonistusvõistluse žüriis 19. oktoobril ja autasude kätteandmisel 22. oktoobril Viru-Jaagupis

Tervitus Arno-Teele stipendiaatidele 12. novembril

Pelgulinna sünnitusmaja juurdeehituse avamisel 24. novembril

Rahvuskultuuri Fondi preemiate kätteandmisel Mustpeade Majas 4. detsembril

Eestlusest tänapäeval Eesti Seltsis 14. detsembril

Õpilaste väärtushinnangutest UNICEFi auhindade kätteandmisel Toompea lossi valges saalis 16. detsembril

Tervituskõne Laste ja noorte tervise konverentsil Salme Kultuurikeskuses 19. detsembril


INTERVJUUD JA TELE-ESINEMISED

Ukraina televisioon, 9. veebruaril
Peterburi TV, 15. veebruaril
Kodukiri, veebruar 2005
ETV saade “Tähelaev”, 15. mail.
Kuku raadio, 3. novembril.
Aktuaalsele kaamerale, 4. novembril
Postimehele, novembris (Kärt Anvelt. Ingrid - naine, kes ratsutab jumala kaitse all. Postimees. 1.11. 2005)
4 intervjuud Läti meediale 6.- 8. detsember Läti riigivisiidiga seoses.
Ajakirjale Life in Estonia 19. detsembril
Pärnu Postimehele 15. detsembril (Enn Hallik, Ingrid Rüütel kasvas üles Pärnus kihnlaste silkude peal. Pärnu Postimees, 31.12.2005)


PUBLIKATSIOONID

Raamatud

Ingrid Rüütel, Ene Margit Tiit. Pärimuskultuur Eestis - kellele ja milleks I osa. Tartu Ülikooli Kirjastus, 270 lk. Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond.

Villem Grünthal-Ridala. Poeem “Püha Rist” (toimetuskolleegiumi liige). Eesti Kirikute Nõukogu. Tallinn 2005.

Ingrid Rüütel. Bibliograafia. Tallinn 2005, 90 lk. Koost. ja toimet. Gerli Eero ja Rita Hillermaa. Lisa koostanud Piret Viljamaa. Eesti Rahvusraamatukogu.


Artiklid
Pärimusmuusika tänapäeva ühiskonnas - Mõeldes muusikast. Sissevaateid muusikateadusesse. Toimetajad Jaan Ross ja Kaire Maimets. Varrak, Tallinn 2004, 220 - 243.

Pärimuskultuur tänapäeva ühiskonnas. - Välis-Eesti 2005. Eestluse alustalad XV aastakäik, 5-10.

Ingrid Rüütel, Ene-Margit Tiit. Eesti kooliõpilaste väärtushinnanguist ja huvialadest. - Akadeemia 2005, 11 (200), lk. 2401 - 2441.

Lühilood
Welcome Letter from the Patron of the Conference. - 10th annual Meeting of Rehabilitation in Multiple Sclerosis. Tallinn Estonia May 19.-22. 2005.

Miks vajatakse tänapäeval pärimuskultuuri? - Põlva folkfest /buklett/ 2005.

Dear participants of the conference! [Opening speech of the patroness of the EAWHR Annual Conference 2005] - EAWHR Annual Conference Gender & Health. Women’s Health in This Century. Programme and Abstracts. April 25-27, 2005. Tallinn, Estonia.

Kõik müümäks? [Kihnu rahvalauludest - Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum nõupidamisel Kihnus 30. juunil, ettekande lühendatud tekst] - Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum kvartalileht Kyne, juuni 2005, lk. 4-5.

Tervitus. - Laste ja noorukite tervis. 10 aastat laste ja noorukite riiklikku programmi. Tervise Arengu Instituut. Tallinn, 2005, lk.6.


Kõned | Intervjuud | Patroon

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee