In English

Proua Ingrid Rüütli kõned
Ava print vaates

Proua Ingrid Rüütel Tallinnas Estonia kontsertsaalis Valge Roosi ballil 1. mail 2006
01.05.2006


Mul on hea meel tervitada teid kõiki järjekordsel Valge Roosi ballil. Tänavu aasta on balli ajaloos eriline – möödub 80 aastat esimesest ballist ning viis aastat taastatud traditsioonist: traditsioon sai alguse Kaitseliidu Toompea Malevkonna eestvedamisel 1926., katkes 1940. ning taaselustati Kaitseliidu ja Naiskodukaitse poolt 2002. aastal.

Täna on meil põhjust hea sõnaga meenutada meie keskelt hiljuti lahkunud Kaitseliidu ülemat Benno Leesikut, kelle paljude teenete seas väärib märkimist ka tema toetus Valge Roosi balli taaselustamisele ning Valge Roosi Fondi loomisele.

Inimene on ajalik, kuid tema heade mõtete ja tegude viljad jäävad püsima, samuti nagu ka mälestused temast.
Meie balli tunnusvärv on valge. See on tuntud kui valguse, puhtuse, aususe, süütuse, siiruse ja headuse sümbol. Valge roosi kujund seoses riigikaitselise tegevusega on aga, nagu paljud muudki head asjad, Eestisse kandunud ilmselt Soomest. 1919. a. asutati seal Valge Roosi Ordu, mille teenetemärkide südamikus asetseb valge roosi kujund.

Balli üks eesmärke on tõsta esile tublisid naisi nende toetuse eest oma elukaaslaste aadetele ja tööle ning ma loodan, et kõik ballil viibivad mehed kingivad oma daamidele valge roosi, lunastades selleks kas kuld-, hõbe- või vaskmärgi.

Kogutud raha eest hangiti vanasti vajalikku varustust kaitseliidule. Tänapäeval jagatakse saadud raha nagu ka annetused Valge Roosi Fondi stipendiumitena vähekindlustatud maaperedest pärit üliõpilastele nende haridustee jätkamiseks. Haridus on muutunud oluliseks rahvusliku julgeoleku faktoriks. Paraku pole kõrgharidus kaugeltki kõigile eesti noortele võrdselt kättesaadav.

Valge Roosi balli on ikka peetud 1. mail. Kevad on kõige ilusam ja kõige lootusrikkam aastaaeg. Maa vabaneb lumekattest ning veekogud jääst, loodus ärkab talveunest ja puhkeb õitsele.

Eestlased on alati olnud looduslähedane rahvas ning ma usun, et nagu looduses võidavad valgus ja soojus pimeduse ja külma, nii hakkab ka inimeste hinges jää sulama, valgus saab võitu halbadest mõtetest ja südamed avanevad headeks tegudeks.

Soovin teile kõigile ilusaid ballielamusi ja jätkuvalt kevadet südamesse!

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee