In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Eesti Vabariigi president ARNOLD RÜÜTEL

Elulugu faktides


Sündinud 10. mail 1928 Laimjala vallas Saaremaal
Abielus: 1959. aastast Ingrid (sünd. Ruus) Rüütliga
Vanemad: Feodor Rüütel ja Juuli Rüütel
Lapsed: tütred Maris (1958) ja Anneli (1965)


HARIDUS

Jäneda Põllumajandustehnikum 1949
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, agronoom 1964
Põllumajandusteaduste kandidaat 1972
Põllumajandusdoktor 1991


KARJÄÄR

1949-1950 Saaremaa TSN Täitevkomitee põllumajandusosakonna vanemagronoom;
1950-1955 armeeteenistus;
1955-1957 Tartu Põllumajanduse Mehhaniseerimise Kooli õpetaja;
1957-1963 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi Katsebaasi peazootehnik, direktor;
1963-1969 Tartu Näidissovhoosi direktor;
1969-1977 Eesti Põllumajanduse Akadeemia rektor;
1977-1979 EKP Keskkomitee põllumajandussekretär;
1979-1983 ENSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja;
1983-1990 ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees;
1990-1992 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees, Eesti iseseisvuse taastamise eestvedaja aastast 1988;
1991-1992 Põhiseadusliku Assamblee liige;
1993-2001 Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituudi direktor;
1994-1999 Eesti Maarahva Erakonna esimees;
1999-2000 Eestimaa Rahvaliidu esimees;
2000-2001 Eestimaa Rahvaliidu auesimees;
1995-2001 Riigikogu liige;
1995-1997 Riigikogu aseesimees;
1995-1999 koalitsiooninõukogu esimees;
1995-1999 Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht;
1995-1999 Balti Assamblee Presiidiumi liige ja vaheaegadega esimees;
2001- Eesti Vabariigi president


AVALDANUD

Mälestusteraamat:
2001 Tuleviku taassünd


LIIDUD, ÜHINGUD

1981-1988 Eesti Looduskaitse Seltsi esimees; 1989 Eesti Looduskaitse Seltsi auliige
1989-2002 B.G. Forseliuse Seltsi esimees; 2002 B.G. Forseliuse Seltsi auesimees
1993-2001 Ülemaailmse Rohelise Risti Eesti rahvusliku organisatsiooni president;
1993-2002 "Hoia Eesti Merd" liikumise esimees; 2002 "Hoia Eesti Merd" liikumise auesimees
1994 20. augusti Klubi liige
1999 MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum liige
2002 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi auliige
2002 Raoul Wallenbergi Sihtasutuse auliige
2002 Tallinna Botaanikaaia Sõprade Seltsi liige


TUNNUSTUS

Bentley College'i (USA) audoktor - 1991
Eesti Põllumajandusülikooli audoktor - 1991
Eesti Põllumajandusülikooli emeriitprofessor - 1993
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi auliige - 2002
Helsingi Ülikooli (Soome) audoktor - 2002
Ukraina Rahvusliku Põllumajandusülikooli audoktor - 2002
Ülemaailmse Rotary liikumise teenetemärk - 2002
Rahvusvahelise Sõjaväespordi Komitee ordeni Suurpael 2002
Andres Bello mälestusmedal nr 1 - 2002
Napoli II ülikooli audoktor - 2002
Ukraina Põllumajandusteaduste Akadeemia välisliige, akadeemik - 2002
Kaitseliidu Valgeristi I järgu teenetemärk - 2003
Ungari Püha Isztvani Ülikooli audoktor - 2004
Kasahstani L. N. Gumiljovi nimelise Euraasia Riikliku Ülikooli audoktor - 2004
Jerevani Riikliku Ülikooli audoktor - 2004
Ülemaailmse Rotary liikumise aumärk - 2005
Läti Põllumajandusülikooli audoktor - 2005
Jõgevamaa Vapimärk - 2006
Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP rahvusvahelise insenerpedagoogi tiitel honoris causa - 2006


ORDENID

Maarjamaa Risti ordeni kett 2001
Soome Valge Roosi ordeni Suurrist ketiga 2001
Poola Vabariigi Valge Kotka ordeni Suurrist 2002
Norra Kuningriigi Püha Olafi ordeni Suurrist 2002
Ungari Vabariigi Teeneteordeni Suurrist 2002
Luksemburgi Adolph de Nassau ordeni Suurrist 2003
Portugali Prints D. Henrique ordeni suurkett 2003
Malta Vabariigi Teeneteordeni suurkett 2003
Rumeenia Rahvuslik Teeneteorden ketiga 2003
Bulgaaria Stara Planina Suurorden 2003
Vene Õigeusu Kiriku Püha Sergi Radonezski orden 2003
Küprose Vabariigi Makarios III ordeni suurkett 2004
Itaalia Vabariigi Teeneteordeni Suure Risti kett 2004
Islandi Vabariigi Hauka orden 2004
Leedu Vabariigi Vytautas Suure ordeni kett 2004
Slovaki Vabariigi Valge Topeltristi esimese klassi orden 2005
Läti Kolme Tähe Ordeni Komandöri Suurrist 2005


Kokkuvõte Vabariigi Presidendi tegevusest 2001-2006© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee