In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Eesti Vabariigi presidendi vanne

President Arnold Rüütel annab Riigikogu ees ametivandeAstudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks.

Põhiseaduse § 81President Arnold Rüütel andis ametivande Riigikogu ees 8. oktoobril 2001.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee