In English

Proua Ingrid Rüütli kõned
Ava print vaates

Proua Ingrid Rüütel Pelgulinna sünnitusmaja emadepäeva heategevuskontserdil 8. mail 2004
08.05.2004


Armsad lapsed ja lapsevanemad, austatud tänase ürituse korraldajad ja toetajad!

Elame kiiresti muutuvas maailmas. Kuid ka muutuvas maailmas on asendamatuid eluväärtusi. Elu mõte on järjepidevas edasikestmises ning ükski vara pole kallim kui meie lapsed.

Maailm on täis vastuolusid ja konflikte. Kui globaalprobleemiks on rahvastiku liig kiire juurdekasv, siis paljudes maades on probleemiks, vastupidi, vähene sündivus. Eriti dramaatiline on demograafiline olukord selliste allamiljoniliste väikerahvaste puhul nagu eestlased.

Kuid lapsed pole ainult riiklik ja rahvuslik, vaid ennekõike isiklik probleem. Ükski ema ei sünnita lapsi riigile, vaid rõõmuks endale ja oma perekonnale. See on iga inimese eneseteostuslik tulevikku suunatud missioon. Lapsed annavad meie elule sisu ja tähenduse.

Tartu ülikooli pereuuringute töörühmas läbi viidud uurimuse kohaselt tahavad eestlased üldiselt lapsi saada, kuid paljud on otsustanud selle erinevatel põhjustel edasi lükata. Põhjusteks on toodud soovimatus katkestada karjääri, hirm jääda tööta, majandusraskused ja hirm tuleviku ees, sobiva elukaaslase puudumine ja muud.

Eestis viimasel aastakümnel drastiliselt langenud sündivus on viimasel ajal siiski pöördunud tõusuteele. Loodetavasti pole see ainult ajutine trend. Poliitikud seletavad seda enda tegevuse, emapalga jm-ga, demograafid seevastu väidavad, et paljud naised, kes seni on tegutsenud eeskätt ametialase eneseteostuse nimel, on lihtsalt jõudnud ikka, kus on viimane aeg hakata mõtlema laste sünnitamisele. Vahest on põhjus ka selles, et meie ühiskond hakkab stabiliseeruma ning inimeste sotsiaalne turvatunne ja tuleviku-usk on kasvanud.

Nii või teisiti, tendentsid on positiivsed ja selle üle tasub ainult rõõmustada. Uue inimese sünd on kahtlemata kõige tähelepanuväärsem ja rõõmsam sündmus. Meie kõigi ühine mure on, et lapsed sünniksid tervetena, kasvaksid turvalises ja hoolivas keskkonnas ning me kõik soovime, et neist saaksid õnnelikud, armastavad ja armastatud inimesed.

Paraku ei suuda meie riik garanteerida kõike, mida lapsed vajavad. Ka ei suudeta piisavalt toetada haiglaid ja tervishoiuteenuseid. Seetõttu on heategevus jätkuvalt ühiskonna tähelepanu keskmes. Selleks ei pea olema ülirikas. Mäed sünnivad liivateradest ja neid võib kokku kanda ka peotäie haaval.

Tänan Pelgulinna sünnitusmaja tänase heategevusürituse korraldamise eest ning kõiki, kes selleks kaasa on aidanud.

Õnne ja kordaminekuid teile kõigile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee