In English

Proua Ingrid Rüütli kõned
Ava print vaates

Proua Ingrid Rüütel isadepäeval 9.novembril 2003 Estonia kontsertsaalis
09.11.2003


Lugupeetud kuulajad, austatud isad!

Isadepäeva puhul on tavaks saanud arutleda isade rolli üle ühiskonnas, tuginedes eelkõige tuntud autoriteetidele. Isadel oleks aga ehk hoopis huvitavam teada saada, mida mõtlevad nende lapsed ise. Seetõttu palusin mõnd õpetajat initsieerida oma õpilasi arutlema küsimuse üle, milline peaks olema hea isa. Sain väga huvitavaid vastuseid Nõo, Põltsamaa, Võru, Lähte ja Tallinna koolidest. Olen kõigile väga tänulik. Kahjuks saan oma lühikeses kõnes viidata vaid vähestele.

Isa peetakse traditsiooniliselt perekonnapeaks. Leitakse, et ta peaks teenima perele ülalpidamist, kuid see pole sugugi ainumäärav ega peamine.
 • Isa peaks olema rahulik ja mõistev, autoriteetne perekonna pea… Ta peaks olema eeskujuks ja oma eeskuju peaks ta näitama just oma tegude, mitte sõnadega.
 • Hea isa peab olema … töökas perekonnapea, kes peres korda seab ja kellelt alati kaitset ja tuge otsida saaks.
 • Isa sõnal peab olema kaalu. Tänapäeval kipub olema nii, et isa on see, kes meeletult tööd rabab ja raha teenib, kuid isa peaks lastele õpetama, et materiaalsed väärtused ei ole elus peamised.
 • Hea isa peaks olema selline, keda kõige rohkem austatakse ja keda kuulatakse. Temale võiks alati kindel olla, et ta sind alt ei vea.
 • Hea isa peaks kohtlema ka oma naist hästi. Peaks vastutama oma tegude eest ja olema perekonna pea, et lapsed saaksid tema üle uhkust tunda.

Hea isa kõige olulisemaks tunnusjooneks peetaksegi seda, et ta oma perehuvid muudest kõrgemale seab, oma perest hoolib ja võimalikult palju aega lastega koos veedab. Ta peab leidma aega ja tahtmist lapsi kuulata, nendega rääkida ja neile tuge pakkuda.

 • Hea isa ei tohiks olla töönarkomaan, kellel kunagi oma lapse jaoks aega ei ole.
 • Tänapäeval isad arvavad, et kui nad töötavad hästi palju, siis suudavad oma lapsele kõik võimaldada, aga nad ei aimagi, millest nad oma lapse ilma jätavad – isalikust armastusest. See on sageli lapse edaspidises elus palju tähtsam.
 • Hea isa on mees, kes hoolitseb oma lapse eest sünnist saati. Osaleb tema kasvatamisel ja õpetamisel. Ta on alati oma lapse jaoks olemas, kui viimane teda vajab.

Poisid tahavad, et isad neile meeste töid ja oskusi õpetaks, et nad võiksid üheskoos sportida ja matkata. Kõik lapsed soovivad koos isaga mitmesugustel üritustel käia ja vaba aega koos veeta. Kõige enam vajatakse aga isa kui truud ja ustavat perekonnapead, head nõuandjat, tähelepanelikku kuulajat ja usaldusväärset vestluskaaslast. Arvatakse, et isa peab ka karistama, kui laps seda väärib. Kuid ta ei tohi olla vägivaldne ja karistus peab olema õiglane. Väga kõrgelt hinnatakse huumorimeelt.

 • Mina arvan, et täiuslik isa --- peaks olema hoolitsev, kuid oskama ka vajadusel karm ning otsekohene olla, sest ilma selleta ei ole võimalik last kasvatada.
 • Hea isa peaks alati olema ustav ja truu oma lastele ja perekonnale. Heal isal on pehmed käed, millega ta paitab oma lapse pead. Hea isa peaks olema mõistev, kui laps on ulakust teinud ja karistama, kui laps on teinud pahandust.
 • Kõik me tahame olla kaitstud ja armastatud. Arvan, et üks õige isa peakski olema just selline, kes saab pakkuda lapsele nii hoolitsust, armastust kui ka kindlustunnet. … Kas isa suudab seda kõike? Arvan, et igal isal on see võimalus, mõned on selle hetke mööda lasknud, kuid mõnedel on see veel ees.

Leitakse ka, et isa ei tohiks ka olla liiga autoritaarne. Ta peaks olema usaldav ja mõistev. Samas soovitakse, et isa oleks mehine ja julge, saaks kõigega hakkama.

 • Hea isa peaks olema ustav ja usaldama ka teisi perekonnaliikmeid. Ta peaks kõigisse suhtuma kui võrdväärsetesse. Ta peaks pakkuma oma tuge, kui seda on vaja. Ja teised talle samamoodi.
 • Heal isal on alati naeratus näol ja sõbralik pilk silmis. Kui kogu maailm on kuri ja tahaks nutta, oskab isa ikka lohutada. Ta on tark ja kindlameelne, mis paneb uskuma, et ta saab kõigega hakkama. --- Ta seisab oma perekonna kõrval nii heas kui halvas ja talle võib alati loota.
 • Hea isa on keegi, kelle poole saab igal ajal oma muredega pöörduda. Ta ei pea olema ilus ega väga noor ega isegi mitte maailma kõige targem inimene, aga ta peab oskama mind kuulata, mulle nõu anda. Hea isa võiks aru saada noortest ja nende probleemidest, ning sellest, et maailm, tavad ja kombed muutuvad.

Tehakse vahet isa ja ema rolli vahel ning leitakse, et laps vajab mõlemaid.

 • Igal väiksel inimesel on vaja isa karmi kätt, kes suunaks ta õigele teele. Ema on see, kes jagab lastele õrnust. Isa aga teeb selgeks, mis on hea, mis halb. Selline on minu hea isa. Ma loodan, et ka teistel on selline isa.
 • Sa vajad vanemaid, nii ema kui ka isa. Isa on see, kes on sulle rohkem eeskujuks, ema aga see, kes aitab sul hakkama saada. Alati tuleb aga mõelda ka sellele, et vahel pead sina neid aitama ja neist aru saama. Sest ka nendel on raske, mitte ainult sinul.
 • Tänapäeva ühiskonnas ei pöörata ju meestele kui isadele eriti tähelepanu, huviorbiidis on enamuses naised. Kuid see on siiski tähtis, et lapsed saaksid õppida oma vanematelt soorolle, sest naine ikkagi isa asendada ei suuda.

Laste mõtteavaldustes tulevad esile ka kõik tänapäeva meeste pahed. Lapsesuu võib olla karm, kuid õiglane. Kuid jätame tänase päeva puhul selle osa vahele. Samas leitakse, et isade huvi laste vastu on kasvanud.

 • Aina rohkem on näha isasid, kes tõeliselt hoolivad laste huvidest, tunnetest ja tegemistest. Minu arust on aeg, kus mehed oma isakohustusi mitte millekski ei pea, läbi ning aina enam kogub populaarsust pere väärtustamine.

Ja nüüd mõned pildid reaalsest eksisteerivast heast isast. Selgub, et nõudmised, mis esitatakse oma isale, polegi teab, kui suured.

 • Isa ei pea olema ilus ega rikas, peaasi, et ta sind armastab ja hoolib sinust.
 • Hea isa peaks olema truu. Ta ei tohiks tarbida eriti kõvasti alkoholi. Isa peaks hoolima oma perest. Tegelikult minu isa ongi kõige parem isa.
 • Minu suhted oma isaga on väga head ning ei muutu iialgi. Isa lubab mul kõike teha, kuid samas suunab mind. Aega on ta minu jaoks küllalt leidnud ning ma olen selle üle tõeliselt rõõmus. Minu suhted vanematega põhinevad usaldusel ja kõigest rääkimisel.
 • Hea isa peaks oskama aidata ema ja lapsi, kui abi palutakse. Isad peaksid olema humoorikad ja hoidma ka ema heas tujus. Küll on mul kahju lastest, kellel pole isa. Õnneks on minul väga hea isa.

Lõpuks veel paar väga tõsist mõtet:

 • Kõige tähtsam on see, et isa olemas oleks. Minule piisaks sellestki, kui ta elus oleks.
 • Mul pole kunagi isa olnud, seepärast ei tea ma, milline on hea isa. Tahaksin aga ise kunagi hea isa olla: veeta lastega võimalikult palju aega, olla hooliv, kuulata oma laste arvamust, teha kõik, et laste elu oleks hea, üleüldse olemas olla, kui neil mind vaja on.

Armsad isad! Hoolige oma lastest, kuulake ja mõistke neid, olge neile eeskujuks ja mis peaasi – armastage neid nii, et nad seda tunneksid. Nad vajavad teid!
© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee