In English

Proua Ingrid Rüütli kõned
Ava print vaates

Proua Ingrid Rüütel Lastekaitseliidu ja Tallinna Laste Turvakeskuse konverentsil "Laps ja narkomaania" 16. oktoobril 2003 Olümpia hotellis
16.10.2003


Tänapäeva maailmale omane üleilmastumine on kaasa toonud nii positiivseid kui negatiivseid nähtusi. Positiivne on rahvusvaheliste suhete tihenemine, erinevate kultuuride tundmaõppimine ja suurenenud tolerants erinevuste suhtes, negatiivne on paljude pahede, sealhulgas narkomaania globaalne levik.

Narkomaania levikut laste ja noorte hulgas soodustavad nõrk või puuduv suhe vanematega, emotsionaalse kasvatuse nõrkus, negatiivsete emotsioonide rohkus, üksildus, tõrjutus, armastuse ja positiivsete ideaalide puudumine, aga ka vajadus tõsta oma enesetunnet ja söakust, negatiivsete eeskujude rohkus, soov sarnaneda oma lähigrupi ja selle negatiivsete iidolitega. Viimast soodustab ka meedia.

Eeldused narkootikumide pruukimiseks loob nende kättesaadavus, aga ka vähene informeeritus negatiivsetest tagajärgedest.

Narkootikumid teeb kättesaadavaks laialdane narkobisness, mis võimaldab kiiresti rikastuda ja toob seejuures sisse selliseid summasid, millega on kerge ülal hoida narkoäri organisatsiooni ning elimineerida mistahes takistusi selle teel.

Ometi on võitlus narkootikumide levitamise ja tarbimise vastu hädavajalik, kui tahame tervendada oma ühiskonda nii moraalselt kui füüsiliselt ning tagada meie lastele turvalise ja õnneliku tuleviku.

Üheks oluliseks vahendiks on kindlasti võimaluste loomine noorte vaba aja mõttekaks sisustamiseks, positiivsete eeskujude pakkumine ning mitmete ühiskondlike hoiakute muutmine.

Vajalik on nii ennetav tegevus kui ka narkosõltlaste rehabilitatsioon. Narkomaaniaga seondub otseselt kuritegevus, mistõttu võitlus narkomaaniaga tähendab sisuliselt ka kuritegude ennetamist.

Tänan kõiki konverentsi korraldajaid ja osalejaid. Ma soovin teile viljakat diskussiooni ning loodan, et konverents annab sisuka panuse meie ühiskonna tervendamiseks.

Edu teile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee