In English

Eesti Vabariik
Ava print vaates

Eesti Vabariigi põhiseadus

Vastuvõetud rahvahääletusel 28. juunil 1992, jõustunud 29. juulil 1992.


Muudetud järgmiste seadustega:

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks neljaks aastaks
Vastu võetud 25. veebruaril 2003.a. Jõustub 17.10.2005.a.

Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus
Vastu võetud 5. oktoobril 2003.a. Jõustus 6.01.2004.a.

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,
mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,

mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade -
võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.

I peatükk.ÜLDSÄTTED
II peatükk.PÕHIÕIGUSED, VABADUSED JA KOHUSTUSED
III peatükk.RAHVAS
IV peatükk.RIIGIKOGU
V peatükk.VABARIIGI PRESIDENT
VI peatükk.VABARIIGI VALITSUS
VII peatükk.SEADUSANDLUS
VIII peatükk.RAHANDUS JA RIIGIEELARVE
IX peatükk.VÄLISSUHTED JA VÄLISLEPINGUD
X peatükk.RIIGIKAITSE
XI peatükk.RIIGIKONTROLL
XII peatükk.ÕIGUSKANTSLER
XIII peatükk.KOHUS
XIV peatükk.KOHALIK OMAVALITSUS
XV peatükk.PÕHISEADUSE MUUTMINEVabariigi Presidendi töökorra seadus
Vabariigi Presidendi ametihüve seadus

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee