In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Riigikaitse Nõukogu

Ametlikud teated

Riigikaitse Nõukogu arutas rahuaja riigikaitse ülesandeid
06.06.2005

Riigikaitse Nõukogu arutas Eestit mõjutavaid julgeolekuriske ja riigi võimekust riskide maandamisel
18.11.2004
Riigikaitse Nõukogu arutas julgeolekupoliitika aluseid ja kaitsejõudude arengut
17.03.2004

Riigikaitse nõukogu arutas kaitsejõudude reformi
13.10.2003
Riigikaitse Nõukogu arutas Eesti võimalikku osalust sõjajärgses missioonis Iraagis
19.03.2003
Riigikaitse nõukogu arutas Eesti valmisolekut
13.02.2003

Riigikaitse nõukogu tervitas Eesti kutsumist läbirääkimistele NATOga
25.11.2002
Riigikaitse nõukogu hindas valmisolekut NATOga liitumiseks
27.09.2002
Riigikaitse nõukogu arutas riigikaitsepõhimõtteid
16.06.2002
Riigikaitse Nõukogu pidas istungi
03.06.2002
Vabariigi President kutsus kokku Riigikaitse Nõukogu
20.02.2002

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee