In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Teadus-, haridus- ja kultuurikomisjon

Esimene koosolek 12. juunil 2002 Tallinnas, TTÜ nõukogu saalis

Osa võtsid Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik, Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu esimees Ingrid Rüütel, presidendi kantselei siseosakonna nõunik Alar Ojalo, Vabariigi Presidendi sisenõunik Jüri Kaljuvee.

Komisjoni töö rakendamine.
Komisjoni esimees Andres Keevallik tutvustas komisjoni liikmeid. Vabariigi Presidendi poolne komisjoni kuraator on Alar Ojalo ning asjaajamisega tegeleb Rita Pihl. Andres Keevallik tutvustas ka akadeemilise nõukogu esimesel koosolekul kõne all olnud teemasid.
Otsustati: komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas.

Töörühmade moodustamine.
Otsustati: temaatikast lähtuvalt algatada 3 töörühma
 • teaduse ja hariduse töörühm Jaak Aaviksoo juhtimisel,
 • kultuuripoliitika töörühm Jaak Alliku juhtimisel,
 • spordipoliitika töörühm Mart Siimanni juhtimisel.

  Komisjoni tegevuse prioriteetide määratlemine.
  Jaak Aaviksoo avaldas arvamust, et komisjoni väljundiks ei pruugi olla vastused küsimustele, vaid indikatsioonid probleemidele. Tema ettepanekul sõnastavad kõik komisjoni liikmed töökava koostamiseks esmatähtsad probleemid oma valdkonnas.
  Oluliseks teemaks tõusis Eesti riiklik arengukava aastateks 2003-2006 ja Euroopa struktuurfondidest raha saamisega kaasnev omafinantseerimine. Leiti, et enam on vaja suunata summasid inimressursside arenguks, kuhu on praegu plaanitud vaid 2,8% vahenditest.
  Ka Ingrid Rüütel rõhutas inimressursi enama toetamise vajadust omakultuurse ja omakeelse keskkonna kindlustamisel. Kultuuriministeeriumi eelarves on rahvakultuuri osa alla 1%, ent selle taga on sadu tuhandeid inimesi, laulupeod jne.
  Ott Ojaveer märkis kohalike omavalitsuste väga väikesi võimalusi tegelikule arengule kaasa aidata, olgu siis koolimajade ülalpidamisel või sotsiaalse turvalisuse tagamisel.
  Alar Ojalo soovitas lisaks Vabariigi Presidendi poolt akadeemilise nõukogu avaistungil öeldud põhiteemadele võtta kavva ka järgmised: riigi uue kultuuripoliitika koostamise jälgimine, olümpia- ja spordiliikumise suundumused, haridusprogrammide analüüs, kultuuri ja hariduse arengud EL tingimustes, väliseestluse küsimused, siseintegratsioon, venekeelne haridusproblemaatika.
  Komisjon hindas ühiskondliku kokkuleppe saavutamisega seotud ülesandeid huvitavateks.

  OTSUSTATI:
  1. Teha Eesti Keele Instituudi direktorile Urmas Sutropile ettepanek osalemiseks komisjoni töös.
  2. Komisjoni liikmed esitavad 21. juuniks komisjoni tegevuse 3-5 prioriteeti.
  3. Komisjoni järgmine koosolek toimub 26. juunil kell 10 Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu saalis.

 • © 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee