In English

Eesti Vabariik
Ava print vaates

Aleksander Warma (Varma)

* 22.06.1890 Viinistu külas Kõnnu vallas Harjumaal
† 23.12.1970 Stockholmis

peaminister presidendi ülesannetes
30.03.1963-23.12.1970

1924-1926 Kaitseministeeriumi juriskonsuldi abi, hiljem kodifikaator. 1926-1927 Välisministeeriumi juriidilise büroo, 1927-1931 administratiivosakonna juhataja, 1931-1933 Eesti saatkonna nõunik Moskvas, 1933-1938 peakonsul Leningradis, 1938-1939 Eesti saadik Leedus, 1939-1944 Soomes. 1953-1962 välisminister ja kohtuministri kt, 1962-1963 peaministri asetäitja välisministri ülesandeis.

1907-1914 (vaheaegadega) kütja, madrus, pootsman ja tüürimees kaubalaevadel. 1914-1918 I maailmasõjas Vene sõjalaevastikus. 1918-1919 Eesti mereosakonna kantseleijuhataja, 1919-1920 Merejõudude staabiülema abi, hiljem staabiülem. 1920-1924 Merejõudude staabi juriskonsult ja sõjalaeva "Mardus" komandör. 1926 läks kaptenmajorina erru.

Õppis Käsmu ja Narva merekoolis, tegi Riias kaugesõidukapteni eksami ja 1920. eksternina keskkooli lõpueksamid Tallinna Õpetajate Seminari eksamikomisjonis. 1920-1924 õppis Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, lõpetas I järgu diplomiga, 1928 õigusteaduse magister. Oli Rootsis mõnda aega ajalehe "Teataja" toimetaja.

Vabadusrist I/3. Töid Vabadussõja ajaloost jm, mälestused.

25.08.2002 maeti ümber Tallinna Metsakalmistule.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee