In English

Eesti Vabariik
Ava print vaates

Otto (August) Strandman

* 30.11.1875 Vandu koolitalus, Neeruti valllas, Virumaal
† 05.02.1941 Kadapiku talus, Undla vallas, Virumaal

peaminister
09.05.1919-18.11.1919
riigivanem
09.07.1929-12.02.1931

1917-1918 Maanõukogu esimees. 1918 Ajutise Valitsuse välis-, 1918-1919 põllutööminister. 1918 oli Saksa okupatsioonivõimude poolt vangistatud. 1919 peaministrina ka sõjaminister, 1920-1921 välisminister, 1921 I Riigikogu esimees, 1924 välis-, hiljem rahaminister. 1927-1929 Eesti saadik Poolas, Tšehhoslovakkias ja Rumeenias, 1933-1939 Prantsusmaal, Belgias ja Vatikanis. 1917-1919 Maanõukogu, 1919-1920 Asutava Kogu, 1920-1934/1937 I-V Riigikogu liige.

Õppis Tallinna Aleksandri ja Peterburi 5. ja 7. gümnaasiumis, lõpetas eksternina Tallinna kubermangugümnaasiumi. Seejärel töötas kolm aastat Riigipanga Tallinna kontoris. Õppis 1899-1901 Peterburi Ülikooli ja 1901-1903 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. 1903-1905 advokaat Narvas ja Tallinnas, 1904-1905 ja 1917 Tallinna linnavolikogu liige. Osales 1905. a revolutsioonis, 1905-1909 elas seetõttu pagulasena Šveitsis jt Euroopa riikides, 1909-1917 oli vandeadvokaat Tallinnas. 1917 Tallinna ringkonnakohtu prokurör.

Olnud Estonia Seltsi, Tallinna Vastastikuse Krediitühisuse jt seltskondlike ühingute juhtorganite liige.

Vabadusrist III/1. 1928 Tartu Ülikooli õigusteaduse audoktor.

Laskis end maha, kui NKVD ametnikud tulid teda vangistama. Maetud Tallinna Siselinna kalmistule.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee