In English

Vabariigi President
Ava print vaates

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

KINNITATUD
Kultuurirahastu
Nõukogu poolt
22. mail 2003.a.

Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda


Ingrid Rüütel - esinaine

Ene Tomberg - Tallinna Tervishoiuosakonna juhataja, Eesti Lastekaitse Liidu juhatuse liige

Kalmer Hütt - Eesti Lasterikaste Perede Liidu president

Eugenie Brusnitsin - Arno Tali Sihtkapitali tegevjuht

Aili Kogerman - MTÜ Puruvanakesed esinaine

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee