In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon


Koosolek 14. novembril 2002

Osa võtsid: Eduard Raska, Rainer Osanik, Iris Pettai, Tiina Raitviir, Airi Värnik, Rein Vöörmann
Kutsutud: Vabariigi Presidendi sisenõunik Jüri Kaljuvee, Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Kalev Timberg, Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna nõunik Alar Ojalo, Piirivalveameti vanemohvitser Lembit Võime


Muudatus komisjoni kooseisus

Seoses komisjoni liikme Peeter Leetmaa tööle siirdumisega Euroopa Komisjoni on komisjoni uueks liikmeks Statistikaameti haridus-, teadus-, kultuuri- ja õigusstatistika sektori juhataja Aavo Heinlo.

Siseministeerium riigi sisejulgeoleku kindlustamisel

Ettekandja Siseministeeriumi asekantsler Kalev Timberg tutvustas esmalt oma teenistuskäiku ja Siseministeeriumi struktuuri. Riigi sisejulgeoleku tagamisega seotud küsimuste koordineerimisega tegelevad Siseministeeriumis sisejulgeoleku asekantslerile alluvad sisejulgeoleku analüüsiosakond ja sisejulgeoleku poliitikaosakond. Mõlemad osakonnad loodi ministeeriumis 2000nda aasta alguses. Sisejulgeoleku poliitikaosakond on Siseministeeriumi valitsemisalas ellu viidava sisejulgeolekupoliitika planeerijaks ning koordineerijaks. Sisejulgeoleku analüüsiosakond on riigi sisejulgeolekut käsitleva analüütilise teabe kogumise ning analüüsimise keskuseks Siseministeeriumi valitsemisalas. Nimetatud kaks osakonda koos moodustavad sisejulgeolekudivisjoni (SJAPO).

Ettekandja tutvustas lühidalt olukorda enne SJAPO loomist, andis sisejulgeoleku definitsiooni SJAPO järgi, rääkis sisejulgeolekuvaldkonna planeerimistasanditest, kriminaalpreventsioonist ja kriisireguleerimisest.

Ettekande esitlusmaterjal lisatud (lisa).

Arenes mõttevahetus riigi kaitseväe ja sõjaliste struktuuride rollist NATOga ühinemisel. NATO põhimõtte kohaselt peaks sõjavägi näitama oma kasulikkust tsiviilühiskonnale ka sõjategevuseta.

K. Timberg tegi ettepaneku koostööks järgmisel aastal sisejulgeoleku kontseptsiooni väljatöötamisel. Teatud etappidel võiks seda arutada ja analüüsida akadeemilise nõukogu sisejulgeoleku komisjon.

Ettekandja vastas esitatud küsimustele.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee